Muutostyö

Sähköverkon kaikki muutostyöt tilataan sähköisen asiointipalvelun kautta. Muutostöitä ovat mm. sähköliittymän ja rakennusaikaisen sähköliittymän purkutyöt, pienjänniteliittymien kytkennät ja katkaisut sekä katu- ja yleisten alueiden kaapelisiirrot.

Liittymän katkaisu, kytkentä ja jännitekatko

 • Haluatko katkaista sähköt tilapäisesti tai kytkeä ne takaisin päälle? Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi; vanhan talon purku ja sen jälkeinen uudelleen kytkentä, sähkökatkoa vaativa remontointityö sekä keskuksen uusiminen tai siirto
 • Tilaa katkaisu jos kohde jää pidemmäksi aikaa jännitteettömäsi ja erikseen kytkentä kun haluat ottaa liittymän jälleen käyttöön. Saman päivän/vuorokauden aikana tehtävä katkaisu ja kytkentä tilataan jännitekatkona.
 • Pääkeskuksen siirto vaatii aina jännitekatkon. Keskusta ei saa siirtää jännitteisenä!
 • Uuden pääkeskuksen kytkennässä sähköurakoitsijasi tulee tehdä lisäksi mittarointipyyntö.
 • Jos olet juuri ostanut purettavan kiinteistön, muista tehdä myös omistajanvaihto.

Keskeytystilaus (10 - 110 kV)

 • Sähköverkkoon voi tilata keskeytyksen, esimerkiksi huoltotoimenpiteen takia.
 • Oheisella lomakkeella tilataan keskeytykset 110 kV suurjänniteverkkoon ja 10-20 kV keskijänniteverkkoon liittyvistä keskeytyksistä. 
 • Myös keskijänniteasiakkaiden muuntamohuoltoihin liittyviin sähkönjakelukeskeytyksiin käytetään oheista lomaketta. Pidemmissä asiakasmuuntamoiden keskeytystarpeissa tilataan jännitekatko tai katkaisu.
 • Muista tehdä tilaus hyvissä ajoin.

Sähköliittymän purku

 • Mikäli sähkönkäyttö päättyy pysyvästi, puretaan sähköliittymä. Liittymän purku ja mittarin poisto ovat asiakkaalle maksuttomia.
 • Purku on lopullinen ja tämän jälkeen sähköliittymä ei ole enää käyttöönotettavissa.
 • Muista päättää sähkösopimus myyjän kanssa.
 • Kohteen purkutöitä ei saa aloittaa ennen kuin sähköliittymä on purettu turvallisesti.
 • Liittymiskaapelista katkaistaan jännite ja sähkömittari(t) haetaan pois kiinteistöstä. Varmista rakennukseen pääsy, mikäli mittari on sisätiloissa.

Tilapäisliittymän purku

 • Tilapäisliittymän purku ja mittarin poisto ovat asiakkaalle maksuttomia.
 • Muista päättää sähkösopimus myyjän kanssa.
 • Kirjoita lisätietoihin toivomasi päivä irtikytkennälle ja mittarin poistolle.
 • Muistathan huolehtia tilapäislinjan purkamisesta.

Liittymän pääsulakkeen muutos

Pienentäminen
 • Jos pienennät sulakekokoa, sähköurakoitsijasi tilaa mittarointitilauksella sinetöinnin. Sinun ei tarvitse päivittää liittymissopimusta pienemmäksi, koska oikeus alkuperäiseen liittymään säilyy.
 • Pienennettäessä sulakekokoa alle 80 ampeeriin, tulee epäsuora mittaustapa muuttaa suoraksi. Katso ohje SU3.03/2021.
 • Helsingissä sähköverkkopalvelun perusmaksu on sama pääsulakkeissa 25 - 63 A. Pääsulakkeen pienentäminen ei siis vaikuta siirtomaksun suuruuteen.
Suurentaminen
 • Jos suurennat sulakekokoa, tarkista sähköurakoitsijaltasi ennen tilausta, että pääkeskuksessa on vielä ”korotusvaraa”.
 • Suurennettaessa sulakekokoa yli 63 ampeeriin, tulee suora mittaustapa muuttaa epäsuoraksi. Katso ohje SU3.03/2021.
 • Jos muutos vaatii liittymisjohdon uusimista, Helen Sähköverkko ottaa sinuun yhteyttä. Huomioithan, että mikäli työhön liittyy kaivutöitä yleisillä alueilla, voidaan työ toteuttaa aikaisintaan neljän viikon kuluttua tilauksen hyväksymisestä.
 • Asiakkaan sähköurakoitsija vaihtaa pääsulakkeet ja tilaa mittarointitilauksella sinetöinnin. Asiakas päivittää vain liittymissopimuksen.
 • Vanhan liittymän arvo hyvitetään liittymää suurennettaessa, eli hinta on uuden ja vanhan liittymän hintojen erotus (kts. sähköliittymien hinnasto).

Katu- ja yleisen alueen verkostotyö

 • Katu- ja yleisen alueen verkostotöitä ovat esim. kaapeleiden tai jakokaapin siirrot sekä muuntamon purku.
 • Huomioithan, että mikäli työhön liittyy kaivutöitä yleisillä alueilla, voidaan työ toteuttaa aikaisintaan neljän viikon kuluttua tilauksen hyväksymisestä.

Liittymisjohdon muutos

 • Liittymisjohdon muutos on esim. ilmajohdon muutos maakaapeliksi sekä kaapelin uusiminen tai siirto.
 • Kaivuutyöt tonttiosuudella kuuluvat asiakkaan vastuulle.