Energiayhteisöjen hyvityslaskenta

Energiayhteisöjen hyvityslaskentapalvelun avulla taloyhtiön asukkaat saavat mahdollisuuden hyödyntää taloyhtiön omien aurinkopaneelien sähköä. Tuotettu aurinkosähkö pienentää asukkaiden sähkölaskuja verkkopalvelumaksun, energiamaksun ja verojen osalta. Mitä isompi aurinkovoimala taloyhtiöllä on katollaan, sitä suurempi osuus asunnoissa kuluvasta sähköstä voidaan tuottaa oman katon paneeleilla. Parasta palvelun käytössä on, että se on ilmaista sekä taloyhtiölle että asukkaille!

Kaikki teho irti paneeleista

Taloyhtiöt ovat voineet aikaisemmin käyttää tuottamaansa aurinkosähköä vain kiinteistön yhteisissä tiloissa. Energiayhteisöjen hyvityslaskentapalvelu korjaa tilanteen. Hyvityslaskentapalvelun avulla myös asunnoissa on mahdollista hyödyntää taloyhtiön omien aurinkopaneelien sähköä energiayhteisön sisällä.

Ensisijaisesti aurinkopaneelien tuottama sähkö menee portaikkojen valaistukseen, koneelliseen ilmanpoistoon ja muuhun taloyhtiön yhteiseen kulutukseen. Aurinkoisina päivinä sähköä riittää myös asuntoihin. Asukas säästää itse tuotetun sähkön osalta verkkopalvelumaksua, energiamaksua ja sähköveroa.

Jokainen asukas näkee omalta verkkopalvelulaskultaan, kuinka paljon aurinkosähköä on hyödynnetty omassa asunnossa.

- Hyvityslaskentapalvelun myötä aurinkopaneeli-investoinnin koko kannattaa mitoittaa kiinteistösähkön kulutusta suuremmaksi, jotta sähköä riittää asukkaidenkin käyttöön, sanoo Helen Sähköverkon mittauspäällikkö Mika Nousiainen.

Hyvityslaskentapalvelun avulla Helen Sähköverkko haluaa edistää taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa aurinkosähköä.

Hyvityslaskenta on ollut mahdollista ottaa käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen helsinkiläisissä taloyhtiöissä. 

Energiayhteisö saa itse päättää 1.1.2023 alkaen, millä tavalla ylijäävä energia hyvitetään. Joko kiinteistön tai asukkaiden hyväksi.

Miten hyvityslaskentapalveluun liitytään?

Taloyhtiön aurinkopaneelihankinnan jälkeen muistakaa ilmoittaa pientuotannosta Helen Sähköverkolle. Tämän jälkeen energiayhteisön hyvityslaskentapalvelu voidaan tilata.

Tilauksen tekemiseksi ota yhteyttä mittarointipalveluumme. Saat paluupostia. Tutustu palvelukuvaukseen, allekirjoita sopimus ja kerro miten aurinkosähkön tuotanto jaetaan osakkaille. Sopimuksella sovitaan myös, miten ylijäävä energia, jota ei kyseisellä ajankohdalla hyödynnetä, hyvitetään joko kiinteistön tai asukkaiden hyväksi.

Tuotettu aurinkosähkö vähentää ensisijaisesti taloyhtiön kiinteistön sähköenergiaa. Ylijäänyt aurinkosähkö jaetaan osakkaille ja osakkaat näkevät hyvitetyn energiamäärän omalla verkkopalvelulaskullaan. Mikäli tämän jälkeen jää vielä energiaa, joka syötetään verkkoon, voidaan se myydä sähkönmyyjälle. Tee tämän vuoksi pientuotannon ostosopimus oman sähkönmyyjäsi kanssa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä mittarointipalveluumme puh. 09 617 8060, tai sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta.

Aurinkopaneelien liittämisestä sähköverkkoon täytyy aina tehdä ilmoitus paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle. Hyvityslaskentapalvelun käyttöönotto edellyttää, että ilmoitus on tehty. 

Tee ilmoitus aurinkosähkön liittämisestä

 

Kysymyksiä energiayhteisön hyvityslaskennasta

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Energiayhteisö on yksi jakamistalouden muoto, jossa yhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa. Energiayhteisöistä on eri malleja eri käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin. Esimerkiksi taloyhtiö voi perustaa kiinteistön sisäisen energiayhteisön, joka rinnastetaan sähkön pientuottajaan. Tällöin taloyhtiön ei tarvitse maksaa tuottamastaan sähköstä veroja.

Energiayhteisön voi perustaa myös aktiivisten asiakkaiden ryhmä. Tällöin hanketta ei toteuteta taloyhtiön nimissä, vaan tietty ryhmä taloyhtiön asukkaita. Hankkeen kustannus jakautuu tällöin ainoastaan aktiivisten asiakkaiden ryhmän jäsenille, samoin oikeus hankkeen tuottamaan hyötyyn. Hankkeeseen liittyvät muutostyöt vaativat aina taloyhtiön luvan.​

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä muodostaa käytännössä oman energiayhteisönsä, jonka jäsenet sopivat keskinäisellä sopimuksella, kenen ryhmän jäsenen kulutusta tuotanto ensisijaisesti vähentää ja miten ylijäävä tuotanto jaetaan ryhmän jäsenten kesken.

Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelu on liitetty huoneistoon, eli sähköverkkoyhtiön termein käyttöpaikkaan. Asukkaan vaihtuessa hyvityspalvelu jatkuu automaattisesti, kun uusi asukas solmii sähkösopimuksen kyseiseen huoneistoon. Huomioitavaa on, että asukas tekee myös pientuotannon ostosopimuksen huoneistoon, jos energiayhteisö on valinnut, että jokainen asukas voi itse myydä verkkoon syötetyn ylijäävän energian.

Asukkaan vaihdosta ei tarvitse ilmoittaa erikseen sähköverkkoyhtiölle. Riittää, kun uusi asukas tekee asuntoonsa sähkösopimuksen ja mahdollisen pientuotannon ostosopimuksen valitsemansa sähkönmyyjän kanssa.

Hyvityslaskentapalvelu on liitetty huoneistoon, eli sähköverkkoyhtiön termein käyttöpaikkaan. Sähkönmyyntisopimuksella tai sen vaihtumisella ei ole vaikutusta hyvityslaskentapalvelun toimivuuteen. Voit vapaasti valita itsellesi sopivimman sähkönmyyntisopimuksen valitsemasi myyjän kanssa. Muistathan tällöin siirtää myös mahdollisen pientuotannon ostosopimuksesi uudelle myyjälle.

Hyvityslaskentapalvelu ei vaadi muutoksia kiinteistön sähköverkkoon. Aurinkopaneelit kytketään yleensä kiinteistön sähkömittarin taakse, jolloin ylimääräistä sähkömittaria ei tarvita.

Hyvityslaskentapalvelun käyttö on ilmaista sekä taloyhtiöille, että asukkaille. Hyvityslaskentapalvelun avulla Helen Sähköverkko haluaa edistää taloyhtiöiden mahdollisuutta tuottaa aurinkosähköä.

Netotuslaskenta koskee aurinkosähkön pientuottajia, jossa asiakas sekä ostaa että myy sähköenergiaa. Jos sähköä sekä tuotetaan että kulutetaan saman tunnin aikana, tuotettava sähkö alentaa ostetun sähkön määrää. Tällöin kulutuksesta vähennetään tuotetun energian määrä. Tuntikohtainen netotus tarkoittaa, että yhdellä tunnilla voi olla joko sähkönostoa tai myyntiä.

Helen Sähköverkko ilmoittaa kulutuksen ja tuotannon määrän Datahubiin, joka hoitaa netotuslaskennat käyttöpaikoille. Helen Sähköverkko jyvittää aurinkosähkön hyödyt asukkaille ilmoitettujen jako-osuuksien mukaisesti.

Aurinkosähkön tuotanto vähentää ensisijaisesti kiinteistön sähkön kulutusta, jolloin netotuslaskenta tehdään kiinteistön käyttöpaikkaan. Tästä ylijäänyt tuotanto jaetaan asukkaille.

Mikäli kohde on netotuslaskennassa, ei ole mahdollista, että saman tunnin aikana olisi sekä kulutusta että tuotantoa yhtä aikaa.