Tietoa sähköverosta

Sähkövero kerätään verkkopalvelulaskun yhteydessä. Sähköveroluokkia on kaksi. Luokkaan I kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä.

Sähkövero 1.1.2021 alkaen:

  • Veroluokka I: 2,79372 c/kWh (sis. alv 24% ja huoltovarmuusmaksu)
  • Veroluokka II: 0,07812 c/kWh (sis. alv 24% ja huoltovarmuusmaksu)

Sähköveroluokkaan I kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä ja tämä veroluokka tulee automaattisesti kaikille asiakkaille. Sähköveroluokkaan II siirtyminen vaatii erillisen ilmoituksen.

Sähköveroluokkaan II voivat hakeutua valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja kasvihuoneviljelytilat. Teollisuudella tarkoitetaan tavaran valmistusta ja jalostusta teollisesti.

Teollisuuteen rinnastetaan vähäinen teollisuuteen kuulumattoman tukitoiminnon harjoittaminen, joka tapahtuu teollisuutta harjoittavan yrityksen tuotantopaikalla ja joka liittyy pääasiallisesti yrityksen omaan teolliseen tuotantoon.

Jos kulutuspaikalla on toimintaa, joka on osittain oikeutettu sähköveroluokkaan II, tulee asiakkaan huolehtia erillisestä alamittauksesta. Kulutustiedot alamittauksesta tulee toimittaa Helen Sähköverkolle kerran kuukaudessa. Mikäli edellytykset II sähköveroluokkaan lakkaa/päättyy, niin siirtyminen I sähköveroluokkaan ilmoitetaan jakeluverkon haltijalle.

Täytä hakemus sähköveroluokkaan II siirtymisestä

Verotonta on sähkö esimerkiksi voimalaitoksen tuotannon omakäyttölaitteissa, sähköisessä raideliikenteessä ja sähkövarastoon verottomasti siirrettäessä.

Täytä hakemus sähköveroluokkaan 0 siirtymisestä

Lisätietoja Verohallinnon ohjeista.