Artikkeli / 2.11.2023

Olemme sitoutuneet työmaiden päästöjä vähentävään green deal -sopimukseen

Osana Helen-konsernia olemme sitoutuneet työmaiden päästöjä vähentävään green deal -sopimukseen.

Helen-konserni on solminut ympäristöministeriön vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi ja laatinut toimenpideohjelman vähennysten toteuttamiseksi. Sopimus asettaa selkeät tavoitteet työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

– Meillä on Helen Sähköverkossa samat tavoitteet kuin Helenillä eli kehittää päästölaskentaa ja vähentää työmaiden päästöjä, johon päästöttömien työmaiden green deal -sopimus antaa osaltaan suuntaviivat, kommentoi sopimusvalmistelussa mukana ollut Oskari Patjas.

Sopimuksessa sitoudumme siihen, että Helenin työmaat ovat vuoteen 2025 loppuun mennessä fossiilittomia ja että niissä käytettävistä työkoneista ja kuljetuskalustosta vähintään 20 prosenttia toimii sähköllä, vedyllä tai biokaasulla. Lisäksi sitoudumme siihen, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 prosenttia työkoneista ja kuljetuskalustosta toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Huomioimme green deal -kriteerit tulevissa hankintasopimuksissa.

Tavoitteemme on vähentää työmaidemme kokonaispäästöjä vähentämällä asfaltointien kokonaismäärää. Lisäksi pyrimme tehostamaan kiertotaloutta lisäämällä kierrätettyjen maa-ainesten ja asfalttien käyttöä.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme jo aiemmin sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) päästövähennystavoitteisiin, ja green deal -sopimuksen mukainen ilmastotyö tukee SBTi:n Scope 3 -kasvihuonepäästöjen vähentämistä. 

Lue lisää aiheesta

Vastuullisuus