Hinnastot ja ehdot

Sähkön kokonaiskustannus muodostuu sähköenergian, sähkön siirron ja sähköveron osuudesta.

Siirtohinnat Helsingissä

Sähkön siirtohintaan sisältyy sähköverkon käytön valvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus sekä puhelin- ja verkkopalvelu. Verkkoyhtiö vastaa myös sähkönkulutuksesi mittaamisesta.

Sähköverkkoyhtiön siirtomaksun lisäksi sähkön siirrosta peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa, vaan se ostetaan sen alueen verkonhaltijalta, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee. Sähköverkkoyhtiön toimintaa säätelevät viranomaiset. Sähkön siirrosta ja jakelusta lähes koko Helsingin kaupungin alueella huolehtii Helen Sähköverkko Oy. 

Toimintaohje kuluttajille riitojen ratkaisemiseksi

Jos verkkosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.