Hinnastot ja ehdot

Sähkön kokonaiskustannus muodostuu sähköenergian, sähkön siirron ja sähköveron osuudesta.

Siirtohinnat Helsingissä

Sähkön siirtohintaan sisältyy sähköverkon käytön valvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus sekä puhelin- ja verkkopalvelu. Verkkoyhtiö vastaa myös sähkönkulutuksesi mittaamisesta.

Sähköverkkoyhtiön siirtomaksun lisäksi sähkön siirrosta peritään sähkövero, valtion huoltovarmuusmaksu sekä arvonlisävero.

Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa, vaan se ostetaan sen alueen verkonhaltijalta, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee. Sähköverkkoyhtiön toimintaa säätelevät viranomaiset. Sähkön siirrosta ja jakelusta lähes koko Helsingin kaupungin alueella huolehtii Helen Sähköverkko Oy. 

Toimintaohje kuluttajille riitojen ratkaisemiseksi

Jos verkkosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Sopimusehdot uusiutuvat

Helen Sähköverkko ottaa käyttöön uudistetut, alan yleiset Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot (VPE2019) ja liittymisehdot (LE2019). Uudet sopimukseen liittyvät ehdot ja tarkempi kuvaus muutoksista löytyy alhaalta kohdasta "Sähkön siirron sopimusehdot". Sopimusehtojen päivitys ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä.

Uudet sopimusehdot tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen vanhoille asiakkaille ja 17.5.2019 alkaen uusille asiakkaille. Muutoksen perusteena on olosuhteiden olennainen muutos, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Verkkopalvelu- ja liittymisehtoihin on tehty rakenteellinen muutos, jossa erillisistä tuotannon ehdoista (TLE ja TVPE) luovutaan ja asiat on sisällytetty uusiin ehtoihin. Ehdoissa myös huomioidaan eurooppalaisten verkkosääntöjen teknisten vaatimusten voimaantulo 2019 aikana. Lisäksi ehtoihin on tehty tarkennuksia ja viranomaisten edellyttämiä muutoksia.