Hinnastot ja ehdot

Sähkön kokonaiskustannus muodostuu sähköenergian, sähkön siirron ja sähköveron osuudesta.

Verkkopalvelumaksut Helsingissä

Sähkön verkkopalvelumaksuun sisältyy sähköverkon käytön valvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus sekä puhelin- ja verkkopalvelu. Verkkoyhtiö vastaa myös sähkönkulutuksesi mittaamisesta.

Sähköverkkoyhtiön verkkopalvelumaksun lisäksi lasku sisältää valtiolle tilitettävät osuudet: sähkövero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero.

Sähkön verkkopalvelua ei voi kilpailuttaa, vaan se ostetaan sen alueen verkonhaltijalta, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee. Sähköverkkoyhtiön toimintaa säätelevät viranomaiset. Sähkön verkkopalvelusta lähes koko Helsingin kaupungin alueella huolehtii Helen Sähköverkko Oy. 

Sähkövero

Sähköveroluokkia on kaksi. Sähköveroluokkaan I kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä ja tämä veroluokka tulee automaattisesti kaikille asiakkaille. Sähköveroluokkaan II siirtyminen vaatii erillisen ilmoituksen verkkoyhtiölle.

Lue lisää sähköverosta 

Toimintaohje kuluttajille riitojen ratkaisemiseksi

Jos verkkosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.