Avainluvut

Helen Sähköverkko Oy:n avainluvut vuodelta 2019.

 

2019

2018

Liikevaihto, milj. euroa

126,9

124

Liikevoitto, milj. euroa

43,6

39,0

Liikevoitto, %

34,3

31,4

Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa

35,8

30,5

Investoinnit, milj. euroa

22,4

27,0

Omavaraisuusaste, %

39,8

39,0

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

9,5

8,4

Henkilöstö

95

106

Taseen loppusumma, milj. euroa

484,5

486,1

 

 

Toimitamme vuosittain Energiavirastolle verkkotoimintamme laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut löydät Energiavirasto.fi.

Helen Sahkoverkko

Jaa: