Avainluvut

Helen Sähköverkko Oy:n avainluvut vuodelta 2018.

 

2018

2017

Liikevaihto, milj. euroa

124

113,8

Liikevoitto, milj. euroa

39,0

26,4

Liikevoitto, %

31,4

23,2

Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa

30,5

17,3

Investoinnit, milj. euroa

27,0

32,7

Omavaraisuusaste, %

39,0

38,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

8,4

5,7

Henkilöstö 31.12.2016

106

106

Taseen loppusumma, milj. euroa

486,1

489,5

 

 

Toimitamme vuosittain Energiavirastolle verkkotoimintamme laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut löydät Energiavirasto.fi.

Helen Sahkoverkko

Jaa: