Avainluvut

Helen Sähköverkko Oy:n avainluvut vuodelta 2020.

 

2020

2019

Liikevaihto, milj. euroa

125,3

126,9

Liikevoitto, milj. euroa

40,8

43,6

Liikevoitto, %

32,6

34,3

Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa

33,6

35,8

Investoinnit, milj. euroa

21,4

22,4

Omavaraisuusaste, %

40,5

39,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

8,9

9,5

Henkilöstö

88

95

Taseen loppusumma, milj. euroa

478,7

484,5

 

 

Toimitamme vuosittain Energiavirastolle verkkotoimintamme laajuutta, taloutta, kannattavuutta, hintatasoa, tehokkuutta sekä laatua kuvaavat tunnusluvut. Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut löydät Energiavirasto.fi.

Helen Sahkoverkko