Företag

Vår uppgift är att överföra el till helsingforsborna, jämlikt till alla energibolags kunder. Och inte bara överföra el utan också se till att elnätet fungerar, alltid och under alla förhållanden. 

Om oss

Vi betjänar 400 000 kunder i huvudstaden. Sett till antalet kunder är vi Finlands tredje största företag med huvudinriktning på elöverföring. Vår leveranssäkerhet är i toppklass, eftersom hela 96 % av elnätet är underjordiskt och skyddat mot vädrets makter. Helsingforsborna upplever i medeltal ett halvtimmeslångt strömavbrott bara vart tionde år.

Vi medverkar för vår egen del till att sköta om staden och stadsmiljöns utseende. Våra elstationers arkitektur har anpassats till omgivningen och en del av våra transformatorstationer och kabelskåp har utsmyckats med hjälp av konstprojekt. Vår verksamhet drivs av en stark vilja att vara en god granne till alla helsingforsbor!

Vi är en del av Helenkoncernen som ägs av Helsingfors stad.

Läs mer om Helenkoncernen

Nyckeltal 2022

93 anställda

414 000 kunder

6 500 km elnät

Ledningsgrupp

Markus Lehtonen Verkställande direktör
Markku Hyvärinen Direktör, Affärsutveckling
Kati Kinnunen Direktör, Digital
Jouni Lehtinen Direktör, Tjänster
Jyrki Nieminen Direktör, Nätverk
Minna Lähdekorpi HR-chef
Ann-Sofie Peltoniemi Senior Business Controller

För mer information