Samtalspriser och öppethållningstider

Samtal priser

Du kan ringa till oss till priset av ett lokalnäts- eller mobiltelefonsamtal.

Samtal till telefontjänst spelas in och sparas i telefontjänstsystemet.

Öppethållningstider

  • Hushållets ock Företagets kundtjänst 09 617 8090 vardagar klockan 8–18
  • Kundtjänst i Elhuset (Energiatorget) vardagar klockan 8–16
  • Koncernens telefonnummer 09 6171 vardagar klockan 8–16.

För mer information