Så läser du fakturan

Vi har gjort en anvisning om hur du läser elnätstjänstfakturan. Kontakta vår kundtjänst om du fortfarande har frågor om fakturan.

Hur läser du elräkningen

Sida 1. Elräkning

1. Uppgifter om räkningen 
Räkningens nummer, förfallodag och referens

2. Uppgifter om kunden 
När du kontaktar kundtjänsten behöver du någon av sierkoderna på räkningen som identifikation: kundnumret, avtalsnumret, räkningens nummer eller förbrukningsplatsens nummer. Alla uppgifter om kunden finns på samma ställe på räkningen.

3. Uppgifter om avtalet 
Avtalsnumret, avtalets giltighetstid samt uppgifterna om avtalad fakturering finns alla på samma ställe.

4. Faktisk elförbrukning 
Visar elförbrukningen i kilowattimmar och euro för den fakturerade perioden.

5. Specifikation av räkningens totalbelopp 
Anger momsens andel av elräkningens totalbelopp och räkningens totalbelopp utan moms.

Sida 2: specifikation av förbrukningsfakturan

6. Fakturauppgifter
Nättjänstleverantör och nättjänstprodukt

7. Fakturaspecifikation
Specifikation av elnätstjänster baserat på faktisk elförbrukning. Raderna visar produktkomponenten, perioden för vilken förbrukningen mäts, kvantiteten som representerar den faktiska elförbrukningen (kWh), enhetspriset och summan av raden i euro.

Elskatten debiteras i samband med elnätstjänsten, det vill säga elöverföringen. Elskatten består av accis och försörjningsberedskapsavgift. Dessa visas som separata rader i fakturaspecifikationen. Accis och försörjningsberedskapsavgift på el tas ut för all elenergi som distribueras via distributionsnätet.

Helen_Sahkoverkot_laskumallit_2_2024_A4_SV-1.png

Helen_Sahkoverkot_laskumallit_2_2024_A4_SV-2.png