Anslutning av produktionsanläggning

På den här sidan hittar du information om anslutning av småskalig produktion till elnätet.

Basinformation

Anslutning av småskalig produktion till elnätet förutsätter att du gör nödvändiga anmälningar. Elentreprenören ska tillhandahålla utrustningens information till elnätsbolaget enligt anvisningen nedan. När vi behandlar anmälan ber vi vid behov om mer information om utrustningen. Utrustningen kan tas i bruk först när vi gett tillstånd för ibruktagandet.

Fyll i uppgifterna noggrant så att ibruktagandet går så smidigt som möjligt.

Anslutning av småskalig produktionsanordning (50kVAp)

Fyll i och underteckna den allmänna blanketten för småskalig produktion (pdf).

Skicka den ovan nämnda allmänna blanketten via kontaktformuläret minst två veckor före den tänkta idrifttagningen.

Anslutning av småskalig produktionsutrustning (över 50 kVA)

Skicka de ovannämnda blanketterna via kontaktformuläret.