Evenemang El

Evenemang El levereras till ett kortvarigt evenemang som pågår högst sex månader. Kontakta anslutningstjänster i god tid i förväg för att komma överens om hur mycket el som behövs.

Beställ nu

Beställning av Evenemang El

Beställ Evenemang El med formuläret (på finska). I anslutningen för Evenemang El ingår anslutningskabel 3 m och en 63 A central med mätning. I centralen finns 3 st. 1-fasuttag samt kraftuttag på 3x16A, 3x32A och 3x63A.

Totalkostnaderna för anslutningen består av ibruktagande och installation av elcentralen samt hyra för centralen. Hyran för centralen faktureras för evenemangsdagarna. Dessutom debiterar vi en avgift för elenergin och elöverföringen på basis av den uppmätta förbrukningen.

Om elanvändningen pågår längre än sex månader eller om huvudsäkringen är större än 63 A ska du beställa en tillfällig anslutning.