Beställ elanslutning för småhus

Om du bygger ett hus behöver du en elanslutning via det lokala elnätsbolaget. Det är aktuellt att beställa elanslutningen oftast redan i början av byggskedet, genast när bygglovet beviljats. I Helsingfors levereras elanslutningarna av Helen Elnät. Byggnadsarbetet av anslutningens tomtavsnitt kan antingen beställas av den egna elentreprenören eller av Helen Elnäts avtalsentreprenör.

Elanslutning för småhus

Planera din fastighets el med ditt hus elentreprenör och konstruktör. Välj tillsammans den huvudsäkringsstorlek som ditt hus behöver. Av Helen Elnät får du information om var anslutningen till din tomt kommer att byggas från elnätet. Elplanerna behöver du redan i samband med markarbetena på din tomt.

Anslutningsavgift
2 750,00 - 4 300,00 € (moms 24%)

Huvudsäkringens storlek
25 A - 63 A

Beställ nu

Hur framskrider beställningen av anslutningen?

Beställ anslutning
Gör en anslutningsbeställning via e-tjänsten. Skicka elplanerna för din fastighets elanslutning i samband med beställningen. Läs nedan vilka uppgifter du behöver för att fylla i beställningen.

Skriv under anslutningsavtalet
Helen Elnät godkänner beställningen och sluter ett anslutningsavtal med dig. Skriv under anslutningsavtalet i e-tjänsten.

Kom överens om tidpunkt för driftsättning
Meddela Helen Elnät önskad tidpunkt för driftsättning.

Avtala om detaljer förknippade med byggande
En representant för Helen Elnät kontaktar dig eller din representant och avtalar om detaljer förknippade med byggandet av anslutningen.

Gör upp ett elavtal
Gör upp ett elavtal med den elförsäljare du har valt.

Beställning av mätning (görs av entreprenören)
Mätningen beställs av elentreprenören som gjort elinstallationerna för ditt hus. Mätningen kan utföras när elen har anslutits till centralen som ska mätas och driftsstället har ett elavtal.

Anslutningen är färdig
Nu kan du använda el!

Vilken information behöver jag för beställningen?

  • Fastighetsbeteckning på fastigheten som ansluts
  • Huvudsäkringens storlek (fråga din elplanerare eller entreprenör)
  • Elentreprenörens kontaktuppgifter (du kan också skicka uppgifterna senare)
  • Situationsplan där huvudcentralens läge markerats
  • Avtal om delning av besittning om tomten är delad