Anslutning av solel

Driftsättningen av ditt eget solkraftverk ger dig tillgång till el som du själv producerat. Driftsättningen kräver ett tillstånd från det lokala elnätsbolaget. Se till att din elentreprenör som installerat kraftverket gör en anmälan om utrustningen till oss. Anmälan är gratis.

Basinformation om småskalig produktion

Som småskalig produktion räknas alla produktionsanläggningar under 1 000 kVA. För större produktionsanläggningar bestäms överföringsavgifterna enligt en separat prislista för överföringsavgifter.

Överföringsavgifterna för småskalig produktion gäller för småskaliga produktionsanläggningar som anslutits till lågspänningsnätet (0,4 kV) och medelspänningsnätet (10 eller 20 kV).

Kom ihåg att meddela oss om din småskaliga produktion.

HSV_Pientuotannon-aloituksen-perustiedott_524x308px.jpg

Så här gör du

Före du skaffar en småskalig produktionsanläggning lönar det sig att ta reda på om du behöver ett bygglov och åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten.

Din yrkeskunniga elentreprenör som har elinstallationstillstånd ansvarar för planering, dimensionering och montering av din småskaliga produktionsutrustning. Din elentreprenör ansvarar för att beakta nätbolagets anvisningar och krav på utrustningen.

Din elentreprenör gör en obligatorisk anmälan till nätbolaget. I praktiken fyller din elentreprenör i den allmänna blanketten om småskalig produktion (pdf) (eller allmän blankett (pdf) + protokoll över ibruktagningsbesiktningen för utrustning (pdf) med över 50kVA) och skickar den via kontaktformuläret minst två veckor före den tilltänkta drifttagningen. Obs! Välj ”Pientuotanto ja hyvityslaskenta” (Småskalig produktion och krediteringsberäkning) som ämne för kontaktformuläret.

Helen Elnät behandlar anmälan och ger tillstånd att ansluta den småskaliga produktionsutrustningen till elnätet.

Helen Elnät behandlar anmälan om småskalig produktion och ger tillstånd att ansluta anläggningen till elnätet.

Elentreprenören anmäler din anslutning till Helen Elnät

Om till exempel din solpanelshelhet ska anslutas till elnätet ska detta meddelas till oss.

Produktionsanläggningen får endast anslutas av en yrkeskunnig elentreprenör med giltiga tillstånd för att utföra elinstallationer, som även gör en obligatorisk anmälan till nätbolaget.

Helen Elnät behandlar anmälan om småskalig produktion och ger tillstånd att ansluta anläggningen till elnätet.