Kontaktuppgifter

På den här sidan hittar du Helen Elnät Ab:s kontaktuppgifter. Kundtjänstens kontaktuppgifter hittar du på sidan Ta kontakt.

Helen Elnät

Telefonnummer
09 6171
Se på samtal priser

E-post
helen.sahkoverkko@helen.fi

Postaddress
00090 Helen

Besöksadress
Osmontie 38
00610 Helsinki

FO-nummer
2035428-7

yhteystiedot.png

Press och media

Telefonnummer för media

På numret ovan svarar vi på frågor från media och förenar vid behov till en sakkunnig. Du kan också skicka e-post till viestintä@helen.fi.

040 148 9064
(Vardagar klockan 9-16)

Störningssituationer i elnätet

Vi betjänar på numret ovan vid situationer som gäller störningar i elnätet. 

0800 180 808

Logotyper och bilder

Du kan ladda ner vår material, logotyper, och bilder.

För mer information