Tillfälligt elanslutning

När elanvändningen är kortvarig eller man inte kan montera en permanent mätningscentral på fastigheten i byggskedet, kan du beställa en tillfällig anslutning till tomten.

Ny tillfällig anslutning

Vid tillfälliga anslutningar bestäms anslutningspunkten av Helen Elnät. Från anslutningspunkten bygger kundens elentreprenör en tillfällig anslutningskabel till byggobjektet. Längre avstånd och korsning av gator genomförs med luftledningar.

Om huvudcentralen är belägen bredvid anslutningspunkten kan man använda en kabel som installerats i ett skyddsrör med beaktande av elsäkerhetsbestämmelserna.

Beställ nu

Avlägsna tillfällig anslutning

Om du vill beställa avlägsnande av tillfällig anslutning ska du komma ihåg att avsluta elavtalet och sköta om att den tillfälliga linjen tas bort. Det är gratis för kunden att avlägsna en tillfällig anslutning.

Beställ avlägsnande av tillfällig anslutning

Så här går ärendet framåt

Säkerställ anslutbarheten hos den tillfälliga anslutningen
Anslutbarheten hos den tillfälliga anslutningen ska kontrolleras när du vet hur stor anslutning som behövs. Vi kontrollerar om anslutningen kan kopplas till det nuvarande nätet på basis av platsen och anslutningens önskade storlek.

Beställ tillfällig anslutning
Om den önskade anslutningen kan anslutas till nätet ska du göra en beställning via Helen elnäts beställningssystem. I samband med beställningen gör vi ett tillfälligt anslutningsavtal för viss tid.

Elentreprenören beställer anslutningen och mätningen
Din egen elentreprenör ansvarar för huvudfördelningscentralen och monterings- och schaktningsarbeten för den tillfälliga anslutningskabeln till elnätet till den anslutningspunkt vi har meddelat. Din elentreprenör gör mätnings- och anslutningsbeställningen i tjänsten Urakoitsija Online.

Gör upp ett elavtal med den elförsäljare du har valt
Din elförsäljare hittar driftställets nummer med adressen.

 Vi behandlar mätarbeställningen och beställer en anslutning till en tillfällig central av vår samarbetsentreprenör
Vår samarbetsentreprenör kommer överens med din elentreprenör om en exakt tidtabell för anslutning av den tillfälliga centralen. Beställningen av anslutningen går till vår samarbetsentreprenör först när du har gjort elavtalet.

En tillfällig anslutning har kopplats
Vi kopplar anslutningskabeln som installerats av din entreprenör till anslutningspunkten i elnätet och installerar elmätaren i centralen vid den tidpunkt som överenskommits med din entreprenör. Därefter fakturerar vi för den tidsbegränsade anslutningen och eventuella tilläggskablar enligt vår prislista för tjänster. Faktureringen börjar från mätarens installationsdatum.

Avlägsna tillfällig anslutning
Gör en beställning för avlägsnande av tillfällig anslutning via beställningssystemet. Vi avlägsnar anslutningen och tar bort elmätaren, varefter faktureringen upphör. Kunden ser till att den tillfälliga linjen tas bort när den tillfälliga anslutningen kopplats bort.