Information om elbrist

El måste i varje ögonblick produceras i samma mängd som den förbrukas. Med elbrist avses en situation där elproduktionen och importen från utlandet inte räcker till för att täcka förbrukningen. Då blir det nödvändigt att tillfälligt begränsa elförbrukningen genom noggrant planerade roterande strömavbrott. Strömavbrotten roterar i Helen Elnäts område i cirka timslånga avbrott, tills elbristen har upphört.

Information

Finland har på riksnivå förberett sig för en eventuell elbrist, och verksamhetsmodellerna i anslutning till elbrist är väl planerade och inövade.

Stamnätsbolaget Fingrid ansvarar för den nationella effektbalansen och den operativa ledningen. Innan roterande strömavbrott blir aktuella har Fingrid flera åtgärder att ta till för att lösa situationen. Först som en sista utväg tar man till regionala roterande strömavbrott.

Ett avbrott som beror på elbrist påverkar både el- och värmetillgången.

Vid elbrist genomför Helen Elnät på begäran av Fingrid begränsningar i elanvändningen i enlighet med sin beredskapsplan. Samhällskritiska funktioner så som sjukhus och räddningsverk berörs inte av strömavbrotten. Boende är inte en kritisk samhällsfunktion.

Hur får jag information om att det är elbrist?


Du får sannolikt höra om elbristen via media, eftersom det kommer att allmänt rapporteras och informeras om den.

Vi informerar våra kunder via SMS om roterande strömavbrott på grund av elbrist. I SMS:et står att orsaken till strömavbrottet är elbrist.

Du får SMS:et före strömavbrottet, om vi får besked om de roterande avbrotten tillräckligt långt i förväg. I annat fall skickar vi ett SMS när avbrottet redan har börjat.

Vad kan jag göra för att minska sannolikheten för elbrist?

Du kan påverka sannolikheten för elbrist genom att vara uppmärksam på din elanvändning och minska din elförbrukning. Särskilt viktigt är det att minska sin elanvändning under toppförbrukningstimmarna på morgonen klockan 8–10 och på eftermiddagen klockan 17–19.

Läs energispartips

Gör så här om det blir strömavbrott på grund av elbrist

  • Håll fönster och dörrar stängda. Vid ett strömavbrott hinner bostäderna i flervånings-, rad- och enfamiljshus inte kylas ner i någon betydande grad.
  • Undvik att förbruka vatten.
  • Håll kylskåps- och frysdörren stängda. Då blir maten inte skämd.
  • Undvik att använda hissen.