Urakoitsija Online

I tjänsten Urakoitsija Online kan du som elentreprenör beställa mätnings- och ändringsarbeten för anslutningen. Ändringsarbeten går alltid via kunden för godkännande innan de behandlas av Helen Elnät.

Logga in

Via e-tjänsten är det enklare att göra beställningar

Via tjänsten kan du:

  • Göra mätnings- och kopplingsbeställningar
  • Meddela om ändringar i anslutningen
  • Påbörja andra ärenden som kräver behörighet inom branschen
  • Spara beställningar som halvfärdiga och uppdatera dem senare
  • Lägga till nya användare för företaget
  • Se företagets alla beställningar sammanfattade
  • Tjänsten Urakoitsija Online håller användaren uppdaterad genom att skicka meddelanden om hur beställningen framskrider i olika skeden av processen.

På beställningsblanketten ber vi om uppgifter som är nödvändiga för att hantera ärenden. Fyll i blanketten noggrant och försäkra dig om att uppgifterna är korrekta. På detta vis underlättas hanteringen av beställningen och överflödiga fördröjningar undviks.

Det är enkelt att registrera sig

Företaget registreras i tjänsten den första gången. Registreraren blir huvudanvändare som kan ge användarrättigheter för att göra beställningar till andra anställda i företaget. Användarrättigheterna kan redigeras i tjänsten senare.

Registrera

urakoitsija-online.png