SMS om strömavbrott

Med hjälp av Helen Elnäts SMS-tjänst får kunden meddelande om strömavbrott som berör den egna förbrukningsplatsen. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna.

SMS-tjänst

 • Via SMS-tjänsten får du meddelande om när ett strömavbrott börjat och slutat.
 • Kunder som har ett giltigt nättjänstavtal med Helen Elnät är automatiskt anslutna till SMS-tjänsten.
 • Du kan beställa störningsmeddelanden för en förbrukningsplats till flera telefonnummer.
 • SMS-tjänsten är kostnadsfri. För SMS:et som krävs vid registreringen debiterar teleoperatören normalt SMS-pris.
 • Genom att beställa tjänsten godkänner du avtalsvillkoren för tjänsten.
 • Tjänsten är endast avsedd för förbrukningsplatser inom Helen Elnäts distributionsområde.

Beställning och avbeställning av tjänsten

 • Beställ SMS-tjänsten till flera nummer genom att skicka följande SMS till servicenumret 040 4800 444:

  HELEN TILAA [kundnummer] [förbrukningsplats].
  Till exempel HELEN TILAA 3XXXXXX 2XXXXXX.

 • Kundnumret och förbrukningsplatsnumret finns på din elräkning. Du får ett SMS när tjänsten har tagits i bruk. Obs! SMS:et ska skickas från den telefon till vilken du vill beställa meddelanden.

 • Du kan avbeställa SMS-tjänsten genom att skicka följande SMS till servicenumret 040 4800 444:
  HELEN PERU  [kundnummer] [förbrukningsplats].

Frågor och respons som rör tjänsten kan skickas via e-post till hairiotiedotuspalvelu@helen.fi eller med responsblanketten.