Nyhet / 22.3.2024

Helen Elnät Ab avstår från nättjänstavgifter för april och maj – besparingar på cirka 100 euro för elvärmare

Helen Elnäts kunder kommer att få lägre räkningar än vanligt i april och maj eftersom vi inte tar ut några nättjänstavgifter under dessa månader. För april och maj månader betalar kunderna endast den förbrukningsbaserade elskatten.

Kostnaderna för Helen Elnät minskade avsevärt år 2023 när stamnätsföretaget Fingrid slutade ta ut en del av stamnätsavgifterna. Besparingar uppstod även genom framgångsrika upphandlingar av förlustel. Dessa ger möjlighet till två månaders avgiftsbefrielse. För en typisk lägenhetsboende i ett höghus innebär detta en besparing på 25 euro och för en boende med elvärme cirka 90 euro. Detta kommer att återspeglas på kundernas fakturor mellan maj och augusti, beroende på kundens faktureringsrytm.

– Vårt mål är att Helsingfors även i framtiden ska ha låga nättjänstavgifter jämfört med andra europeiska huvudstäder, trots att elektrifieringen av samhället kräver betydande investeringar i elnätet, säger Markus Lehtonen, VD för Helen Elnät Ab.

Elnäten möjliggör den gröna omställningen


Elnäten spelar en nyckelroll i övergång till ett hållbart energisystem. Värmeproduktion, som i allt högre grad bygger på värmepumpar och elpannor, kräver stora förändringar och investeringar i elnätet. Samtidigt kommer elförbrukningen att öka till följd av den gröna omställningen, bland annat vid elektrifieringen av trafiken. Helen Elnät har åtagit sig att möta dessa utmaningar och säkerställa att elnätet är redo för framtidens behov.

Vi kommer att investera cirka 400 miljoner euro i Helsingfors elnät under de kommande tio åren. Investeringarna kommer att inriktas på att utvidga stadens elnät och ersätta det gamla elnätet för att upprätthålla nätets tillförlitlighet. Med ett starkt elnät kan vi se till att den gröna omställningen får den energi den behöver, att Helsingforsbornas vardag flyter och att samhället rullar på.

Nybyggnation, elektrifiering av trafiken och särskilt elektrifiering av uppvärmningen driver ökningen av elförbrukningen i Helsingfors.


Köpkraftsjusterat pris på nättjänster i europeiska huvudstäder exklusive skatter. Källa: VaasaETT