Nyhet / 5.2.2024

Markus Lehtonen har utsetts till medlem i Helens ledningsgrupp från och med 1.2.2024

Helen Elnäts verkställande direktör Markus Lehtonen har utsetts till medlem i Helens ledningsgrupp från och med 1.2.2024. Markus har varit verkställande direktör för Helen Elnät sedan år 2019.

Helen Elnät har en betydande roll i implementeringen av Helens nya strategi. När uppvärmningen elektrifieras och Helsingfors växer, förutsätter detta att elnätet fungerar felfritt även i fortsättningen. Helen Elnäts investeringsbeslut spelar en nyckelroll i elektrifieringen av Helens värmeproduktion, som sker med hjälp av elpannor, väte och värmepumpar.

– Helen Elnäts omfattande investeringsprogram och byggbehov kräver ett ännu närmare samarbete inom Helen. Utnämningen av Markus till ledningsgruppen är ett exempel på att samarbetet förstärks, och motsvarande behövs i fortsättningen på alla organisationsnivåer, påminner Helens verkställande direktör Olli Sirkka.

Helen Elnät ansvarar för att planera, bygga, upprätthålla och underhålla elnätet inom Helsingfors. Bolagets uppgift är att säkerställa en pålitlig och störningsfri distribution till invånarna och företagen i området. Dessutom utvecklar bolaget elnätet så att det motsvarar framtidens behov, såsom elektrifiering och nya energilösningar.

I fortsättningen kommer Helen Elnät att vara en allt mer central och strategisk del av Helens verksamhet. I samarbetet iakttas kraven på särredovinsning som anges i elmarknadslagen.