Koppla in strömmen med SMS

Du har fått ett SMS, koppla in strömmen själv.

Av säkerhetsskäl har vi inte kopplat in strömmen, eftersom någon elapparat var påslagen

Kontrollera att alla elapparater är avstängda när strömmen kopplas in. Det finns risk för brand om föremål lämnats t.ex. på spisen eller bastuaggregatet.

Obs. Du är själv ansvarig för att inkopplingen sker tryggt.

När du befinner dig på förbrukningsplatsen kan du koppla in strömmen själv genom att besvara SMS:et med Helen K.

Om din elmätare finns i lägenheten måste huvudströmbrytaren vara i läge I för att vi ska få kontakt med mätaren. Om du inte vill koppla in strömmen med hjälp av ett SMS eller om du har frågor som rör fjärrinkoppling, kontakta vår kundtjänst 09 617 8090 må-fr kl. 8-18 (samtalets pris).

kytke-sahkot-800x450.jpg

För mer information