Samtalspriser

Samtal priser

Du kan ringa till oss till priset av ett lokalnäts- eller mobiltelefonsamtal.

Samtal till telefontjänst spelas in och sparas i telefontjänstsystemet.

För mer information