Elöverföringspriser

Överföringsavgiften består av kostnader för elöverföring och underhåll av elnätet – reparation, utveckling och förnyande av nätet och byggande av helt nytt nät.

Helen Elnät avtalsvillkor

Anslutningsvillkor

Öppna pdf:en

Nättjänstvillkor

Öppna pdf:en

Villkor för anslutning till högspänningsdistributionsnät

Öppna pdf:en