Siirtohinnat nousevat 1.7.2018

Takaisin

Sähkön siirtohinnat nousevat Helsingissä 1.7.2018 alkaen. Kiinteät perusmaksut säilyvät ennallaan. Korotus nostaa siirtolaskun verollista loppusummaa keskimäärin viisi prosenttia.

Helsingissä on yksi maailman luotettavimmista sähköverkoista. Keskimäärin helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon vain joka kymmenes vuosi. Haluamme taata sähköverkon erinomaisen luotettavuuden. Jatkamme investointeja ikääntyvän verkon uusimiseen sekä luotettavuutta parantavaan automaatioon.

Sähkön siirron hinnoittelulla varmistetaan toimenpiteet sähköverkon erinomaisen luotettavuuden ylläpitämiseksi.

Energiavirasto määrittelee sallitun tuottotason sähköverkkoon sitoutuneelle pääomalle, jonka puitteissa Helen Sähköverkko asettaa sähkön siirron hinnat. Hinnankorotuksen jälkeenkin Helen Sähköverkon siirtohintataso alittaa viranomaisen määrittelemän kohtuullisen tason.

Korotuksen vaikutus eri asiakasryhmille

  Vuosikäyttö,
kWh/vuosi
Siirtolaskun korotus,
€/kk
Siirtolaskun loppusumma,
€/kk
Kerrostaloasukas 2 000 0,8 16,9
Pientaloasukas (ei sähkölämmitystä) 5 000 1,9 34,1
Omakotitalo (sähkölämmitys) 18 000 3,5 102
Yritysasiakas (teollisuus) 600 000 128,2 2208,6

 

Katso uudet siirtohintamme

Siirtolaskun yhteydessä veloitetaan sähkövero

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta lähes yhtä suuresta osasta: sähkön myynnistä, sähkön siirrosta ja veroista. Sähkönsiirtolaskulla veloitetaan siirron yhteydessä sähkövero. Tämän takia siirtolaskun loppusumma on suurempi kuin sähkönmyynnin osuus.

Sähkönsiirtoyritykset tilittävät keräämänsä sähköverot suoraan valtiolle. Verojen osuus siirtolaskun loppusummasta on lähes puolet. Helen Sähköverkko tilitti viime vuonna valtiolle asiakkaiden sähkö- ja arvonlisäveroja yhteensä 125 M€.

Sähkön hinnan muodostuminen

  %
Siirtolasku: sähkönsiirto 37
Siirtolasku: sähkö- ja arvonlisävero 27
Myyntilasku: arvonlisävero 7
Myyntilasku: sähköenergia 29

Sähkön kokonaiskustannukset kuukaudessa ovat noin 26 €, jos vuosikäyttö on 2 000 kWh, sähkön siirron osuus tästä on 9,9 €, myynnin osuus 7,7 € ja loppuosa veroja.

Helsingissä edullisimmat sähkön hinnat

Helsingissä sähkön hinnat ovat Euroopan pääkaupungeista edullisimmat ostovoimaan suhteutettuna VaasaETT:n maaliskuun tilastojen mukaan. Kustannustehokkuus ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme perusedellytyksiä.

Helen Sähköverkko Oy kuuluu Helen-konserniin, jonka omistaa Helsingin kaupunki. Helen Sähköverkon tuotot jäävät Helsinkiin. Lisäksi Helen Sähköverkko maksoi viime vuonna valtiolle yhteisöveroa 3,5 M€.

Julkaistu: 25.05.2018 10.00

Aikasiirtoasiakkaan tehomaksu

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Perinteinen laskutus on perustunut kiinteään kuukausimaksuun ja siirretyn sähköenergian määrän tuntitason mittaamiseen (kWh).

Tehomaksun myötä asiakasta laskutetaan kiinteän kuukausimaksun ja siirretyn sähkömäärän lisäksi myös käyttöpaikan kuluttaman sähkötehon (kW) perusteella.

Tehomaksua laskutetaan keskimääräisen tuntitehon (käytännössä sama asia kuin tuntikohtainen sähkönkulutus) perusteella.

Asiakkaan kulutustottumuksilla on vaikutusta tehomaksun suuruuteen. Mitä tasaisempaa asiakkaan sähkönkulutus on, sitä pienempi on kuukausittain maksettava tehomaksu.

Tehomaksun määräytymisperuste muuttuu 1.7.2018 alkaen.

Tehomaksu määräytyy kuukausittain. Kuukauden kolmanneksi suurin tuntikohtainen kulutus määrittelee laskutettavan euromäärän. Muutoksen jälkeen yksittäinen kulutuspiikki ei enää vaikuta koko vuoden tehomaksuihin.

Klo 22-07 välisenä aikana on käytössä alennettu tehomaksu. Yöajan tehosta huomioidaan laskutuksessa 80 %. Yöajan sähkönkäyttö säilyy edelleen edullisena.

Tehomaksun avulla voidaan paremmin kohdistaa verkon kustannuksia niille sähkönkäyttäjille, jotka sähköverkon kapasiteettia käyttävät.

Sähköverkon kuluista jopa 75 % on kiinteitä kuluja. Tämän takia myös asiakkaan sähkölaskussa on kiinteitä komponentteja. Kiinteän perusmaksun sijaan on oikeudenmukaisempaa kattaa osa sähköverkon kiinteistä kustannuksista tehomaksun kautta.

Tehomaksuun asiakas voi vaikuttaa, toisin kuin kiinteään perusmaksuun.

Tehomaksun yhteydessä mainitulla tuntiteholla tarkoitamme asiakkaan tunnin aikana kuluttamaa sähköenergiaa (kWh/h). Tehomaksu määräytyy kuukauden kolmanneksi suurimman tuntitehon mukaan.

Sävel-palvelussamme näet kuukausinäkymässä kuukauden suurimman tehon ja ajanhetken milloin se on toteutunut. Kuukausigraafiin voit myös valita näkyviin päiväkohtaiset maksimitehot. Tehomaksun laskutus perustuu kuukauden kolmanneksi suurimpaan tehoarvoon.

Asiakas voi valita omaan käyttöön sopivimman siirtotuotteen, hinnastossa mainituin rajoituksin. Aikasiirto-tuote on suunnattu suuremmille sähkönkäyttäjille, kuten sähkölämmitysasiakkaille. Aikasiirto on paljon kuluttaville asiakkaille edullisin siirtotuote.

Tehomaksun määräytymisperusteita muutettiin hinnanmuutoksen yhteydessä, joten vanha 12 kuukauden tehomaksu ja uusi yhden kuukauden tehomaksu eivät enää ole vertailukelpoisia.

Kesäaikana sähkötehon tarve on pienempi, joten kuukausittain laskutus pienentää vuoden aikana laskutettavaa keskimääräistä tehoa n. 10 %.

Haluamme edelleen kannustaa yöajalla tapahtuvaan sähkönkäyttöön, joten klo 22-07 välisenä aikana laskutuksessa huomioidaan 80% käytetystä tehosta.

Keskimäärin aikasiirtoasiakkaan maksimiteho on 10 kW. Ohessa esimerkkilaskelma vanhasta ja uudesta tehomaksusta.

12 kuukauden tehomaksussa asiakas maksoi kuukausittain:

10 kW * 0,79 €/kW,kk = 7,9 €/kk

Yhden kuukauden tehomaksussa asiakas maksaa keskimäärin kuukausittain:

10 kW * 0,9 * 0,8 * 1,59 €/kW,kk = 11,5 €/kk

Aikasiirtoasiakkailla ainoastaan tehomaksuun tuli muutoksia, joten keskimääräinen hinnankorotuksen vaikutus aikasiirtoasiakkaalle on 3,5 euroa kuukaudessa.