Siirtohinnat muuttuvat

Takaisin

Helen Sähköverkko nostaa sähkön siirtohintoja 1.7.2017 alkaen. Korotus nostaa asiakkaan siirtolaskun verollista loppusummaa keskimäärin kuusi prosenttia.

Siirtohintojen korotuksen taustalla ovat vuodenvaihteessa nousseet Fingridin kantaverkkomaksut sekä toimenpiteet sähkönjakelun toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Kantaverkkomaksu nousi vuoden alusta, ja sen osuus on nyt viidennes asiakkaiden maksamasta sähkönsiirtomaksusta. Vastaavan suuruinen siirtohinnan korotus tehtiin 1.4.2016. Nyt toteutettavan korotuksen jälkeen siirtomaksujen hintataso on samalla tasolla kuin vuonna 2012. Tämä johtuu siitä, että siirtohintoja laskettiin vuosina 2012–2015.

Tyypillisen kerrostaloasukkaan, jonka vuosikäyttö on 2 000 kWh, sähkön siirtokustannukset nousevat noin euron kuukaudessa. Hinnanmuutoksen jälkeen tyypillisen kerrostaloasukkaan sähkön siirtolaskun verollinen loppusumma on noin 16 euroa kuukaudessa.

Tyypillisen sähkölämmittäjän, jonka vuosikäyttö on 18 000 kWh, sähkön siirtokustannukset nousevat noin 4,8 euroa kuukaudessa. Hinnanmuutoksen jälkeen tyypillisen sähkölämmittäjän sähkön siirtolaskun verollinen loppusumma on noin 99 euroa kuukaudessa.

Korotuksen vaikutus eri asiakasryhmille

  Vuosikäyttö,
kWh/vuosi
Siirtolaskun korotus,
€/kk
Siirtolaskun loppusumma,
€/kk
Kerrostaloasukas 2 000 1,0 16,2
Pientaloasukas (ei sähkölämmitystä) 5 000 1,8 32,2
Omakotitalo (sähkölämmitys) 18 000 4,8 98,8
Yritysasiakas (keskisuuri teollisuus) 2 000 000 157,4 2080,3

 Katso uudet siirtohintamme

Investoinneilla varmistetaan huippuluokan toimitusvarmuus

Tänä vuonna Helen Sähköverkko investoi noin 30 miljoonaa euroa ikääntyvän sähköverkon uusimiseen sekä sähköverkon luotettavuutta parantavaan automaatioon. Lisäksi jatkamme älykkään sähköverkon kehittämistä.

Hinnankorotuksen jälkeenkin Helen Sähköverkon siirtohintojen taso on valtakunnallisesti tarkasteltuna keskitasoa. Helen Sähköverkon siirtohinnat ovat selvästi valvovan viranomaisen edellyttämän kohtuullisen hintatason alapuolella.

Siirtolaskun yhteydessä veloitetaan sähkövero

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta lähes yhtä suuresta osasta: sähkön myynnistä, sähkön siirrosta ja veroista. Sähkönsiirtolaskulla veloitetaan siirron yhteydessä sähkövero. Tämän takia siirtolaskun loppusumma on suurempi kuin sähkönmyynnin osuus.

Sähkönsiirtoyritykset tilittävät keräämänsä sähköverot suoraan valtiolle. Verojen osuus siirtolaskun loppusummasta on lähes puolet. Alla oleva kuvan viivoitettu alue kuvaa sähkönsiirtolaskun yhteydessä laskutettavia kustannuksia.

Kuva: Asiakkaan kustannusten jakautuminen, kun vuosikulutus on 5000 kWh. *) Sähköenergian hintana on käytetty Energiaviraston koko maan maaliskuun keskiarvohintaa toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista.

Julkaistu: 22.05.2017 09.30

Muutokset aikasiirtoasiakkaille

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Siirtotuotteeseen tulee uusi maksukomponentti, tehomaksu. Perusmaksu säilyy ennallaan. Päivä- ja yöhinnat tuotteella laskevat.

Suurin osa aikasiirtoasiakkaista saa siirtolaskunsa yhden kuukauden laskutusjaksolla. 1.7.2017 alkaen muuttuu siirtolaskun laskutus kaikilla aikasiirtoasiakkailla yhden kuukauden laskutusjaksoon.

Katso uudet siirtohintamme

Nykyinen laskutus on perustunut sähköenergian tuntitason mittaamiseen (kWh) erillisillä päivä- ja yöenergian siirtohinnoilla. Uuden tehomaksun käyttöönoton myötä laskutamme myös asiakkaan kuluttaman sähkötehon (kW) perusteella.

Asiakkaan kulutustottumuksilla on vaikutusta tehomaksun suuruuteen. Mitä tasaisempaa asiakkaan sähkönkulutus on, sitä pienempi on kuukausittain maksettava tehomaksu. Esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa tyypillinen 10 kW:n tehohuippu aiheuttaa 7,9 euron kuukausittaisen kustannuksen. Vastaavasti päivä- ja yösiirtohinnat alenevat, jolloin keskimäärin 18000 kWh vuodessa kuluttavan sähkölämmittäjän siirtolaskun loppusumma nousee hinnanmuutoksen takia noin 4,8 euroa kuukaudessa.

Asiakkaiden kuluttama sähköteho vaihtelee niin vuorokauden sisällä kuin vuodenaikojen välilläkin. Suurimmat tehohuiput koetaan talvipakkasilla. Sähköverkko on rakennettu talvipakkasten vaatiman tehohuipun mukaisesti. Tehomaksukomponentin myötä kohdistamme kustannuksia enemmän sinne mistä ne syntyvät. Käytännössä asiakkaat maksavat kulutetun energian lisäksi siitä, kuinka paljon käyttävät sähköverkon kapasiteettia huippukulutustilanteessa.

Tehomaksu määräytyy viimeisimmän 12 kuukauden aikana mitatun suurimman tuntitehon mukaan. Suurin tuntiteho mitataan hinnanmuutoksen jälkeiseltä ajalta (1.7.2017 lähtien), sitä edeltävillä tehohuipuilla ei ole vaikutusta tehomaksun määräytymiseen. Esimerkiksi lokakuun laskulla tehomaksun määräytymisperuste on 1.7.-31.10.2017 välinen aika.

Tehomaksun yhteydessä mainitulla tuntiteholla tarkoitamme asiakkaan tunnin aikana kuluttamaa sähköenergiaa (kWh/h). Tehomaksu määräytyy viimeisimmän 12 kuukauden aikana mitatun suurimman tuntitehon mukaan. Se tunti milloin sähköenergiaa kuluu kaikkein eniten on ratkaiseva tehomaksun määräytymisen kannalta.

Sävel-palvelussamme voit selata tuntitasolla sähkönkäyttöäsi. Ohjeet tuntitehon etsimiseen Sävel Plus -palvelusta löydät täältä. Suurimman tuntiarvon etsintä kannattaa aloittaa niistä kuukausista, jolloin sähköä kuluu eniten. Kuvan mukaisella esimerkkiasiakkaalla tämän vuoden suurin sähkönkäyttö löytyi helmikuun 22. päivä klo 21-22 välisenä aikana. Tehomaksun laskutuslukema olisi näin ollen 11 kW seuraavan 12 kuukauden ajan, mikäli tehomaksu olisi ollut käytössä jo vuoden alusta. Tehomaksun laskutusperusteena käytettävä suurin tuntiteho mitataan hinnanmuutoksen jälkeiseltä ajalta (1.7.2017 lähtien), sitä edeltävillä tehohuipuilla ei ole vaikutusta tehomaksun määräytymiseen.

Sähkön käyttö tunneittain

Asiakkuuteen liittyy monia kiinteitä kuluja, jotka eivät liity siirrettävän energian suuruuteen. Esimerkiksi sähkön mittaus, valvonta ja viankorjausvalmius maksavat, vaikkei asiakas käyttäisi sähköä ollenkaan. Verkkoyhtiön kuluista 75 % on kiinteitä menoja ja vain 25 % kustannuksista on riippuvaista kulutetusta energiasta.

Päivä-yöhinnoittelun ajanjakso säilyy samana. Päivähinta on voimassa joka päivä klo 7-22. Yösiirron hinnoittelu alkaa klo 22.

Muutokset ohjattu yö-asiakkaille

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Hinnanmuutoksen yhteydessä Ohjattu yö -tuote ja Aikasiirto-tuote yhdistyvät ja Ohjattu yö tuotenimenä lakkaa olemasta. Perusmaksu ja tehomaksu säilyvät ennallaan. Päivähinta tuotteella laskee hieman ja yöhintaan tulee korotus. 

Hinnanmuutoksen jälkeen hinnat ovat samat aikasiirto- ja ohjattu yö-asiakasryhmille.

Kyllä. Lämmityksen ohjauksiin hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta.

Ohjaamme lämmityskuormat päälle lämmöntarpeen mukaan klo 22 jälkeen. Ulkolämpötilan ollessa alempi kuin -27°C, on lämmitysjakso kymmenen tuntia aikavälillä 22-8.

Tehomaksu määräytyy samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli viimeisimmän 12 kuukauden aikana mitatun suurimman tuntitehon mukaan.

Päivä-yöhinnoittelun ajanjakso säilyy samana. Päivähinta on voimassa joka päivä klo 7-22. Yösiirron hinnoittelu alkaa klo 22.