SMS om strömavbrott

Med hjälp av Helen Elnäts SMS-tjänst får kunden meddelande om strömavbrott som berör den egna förbrukningsplatsen. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna.

SMS-tjänst

  • Via SMS-tjänsten får du meddelande om när ett strömavbrott börjat och slutat.
  • Kunder som har ett giltigt nättjänstavtal med Helen Elnät är automatiskt anslutna till SMS-tjänsten.
  • Du kan beställa störningsmeddelanden för en förbrukningsplats till flera telefonnummer.
  • SMS-tjänsten är kostnadsfri. För SMS:et som krävs vid registreringen debiterar teleoperatören normalt SMS-pris.
  • Genom att beställa tjänsten godkänner du avtalsvillkoren för tjänsten.
  • Tjänsten är endast avsedd för förbrukningsplatser inom Helen Elnäts distributionsområde.

automaattinen-puhelinpalvelu-sahkoasiakas-700x367.jpg

Beställning och avbeställning av tjänsten

  • Beställ SMS-tjänsten till flera nummer genom att skicka följande SMS till servicenumret 040 4800 444: HELEN TILAA <kundnummer> <förbrukningsplats>. Till exempel HELEN TILAA 3XXXXXX 2XXXXXX. Kundnumret och förbrukningsplatsnumret finns på din elräkning. Du får ett SMS när tjänsten har tagits i bruk. Obs! SMS:et ska skickas från den telefon till vilken du vill beställa meddelanden.
  • Du kan avbeställa SMS-tjänsten genom att skicka följande SMS till servicenumret 040 4800 444: HELEN PERU  <kundnummer> <förbrukningsplats>.

Frågor och respons som rör tjänsten kan skickas via e-post till hairiotiedotuspalvelu@helen.fi eller med responsblanketten.