Fjärravläsning

Elförbrukningen mäts och mätarens funktioner styrs numera nästan helt med fjärravlästa mätare. Sedan vi gått över till fjärravläsning har vi kunnat utveckla våra tjänster.

Smidigare service

Med de fjärravlästa mätarna kan vi samla in mycket information om energiförbrukningen. Med hjälp av informationen kan vi utföra förebyggande underhåll i elnätet, vilket minskar elavbrotten ytterligare, och kan åtgärda avbrott ännu snabbare än förut. Du behöver inte heller längre rapportera din mätarställning till oss.

När ett elavtal börjar eller slutar kan strömmen slås på eller av via fjärrförbindelse. Strömmen slås på och av automatiskt enligt elavtalens giltighetstid.

Fjärravläsningen har också gett kunderna möjlighet att via tjänsten Sävel Plus upptäcka hur de skulle kunna spara el. Du kan följa din elförbrukning till och med på timnivå.

Överskådliga elräkningar

Tack vare fjärravläsningen vet vi hur mycket el du förbrukat redan innan fakturan skickas ut. Därför kan vi erbjuda uppskattnings- och avläsningsfakturor till fakturering enligt faktisk förbrukning. Elvärmekunder ser direkt i sin elräkning effekterna av att de sparat energi, eftersom fakturabeloppet är lägre.

Frågor och svar om fjärravläsning

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Av säkerhetsskäl har vi inte kopplat in strömmen, eftersom någon elapparat var påslagen. Kontrollera att alla elapparater är avstängda när strömmen kopplas in. Det finns risk för brand om föremål lämnats t.ex. på spisen eller bastuaggregatet.

Obs. Du är själv ansvarig för att inkopplingen sker tryggt.

När du befinner dig på förbrukningsplatsen kan du koppla in strömmen själv genom att besvara SMS:et med Helen K.

Om din elmätare finns i lägenheten måste huvudströmbrytaren vara i läge I för att vi ska få kontakt med mätaren. Om du inte vill koppla in strömmen med hjälp av ett SMS eller om du har frågor som rör fjärrinkoppling, kontakta vår kundtjänst 09 617 8010, öppet 24/7. (samtalets pris).

Ljudet har att göra med den automatiska funktionskontrollen av fjärrkopplingsanordningen hos mätaren av märket Landis+Gyr. Kontrollen görs en gång om dygnet och tidpunkten beror på när anordningen senast har använts eller när strömmen har varit frånslagen via mätaren. Kontrolltidpunkten förskjuts fem minuter bakåt varje dygn. Du kan flytta knäppandet till önskad tidpunkt genom att slå av strömmen för en stund antingen med styrknappen på mätaren eller med bostadens huvudbrytare. Då kontrolleras funktionsberedskapen följande gång efter 24 timmar.

Fjärravlästa mätare mäter elenergin mycket exakt. De tekniska kraven på mätarna är ytterst stränga och datasäkerheten är på hög nivå. Mätarna testas på fabriken och i fältförhållanden innan installationerna börjar. Fjärravläsningen gör det också möjligt att automatiskt kontrollera mätarnas skick, så att trasiga mätare snabbt kan bytas ut. 

Det bästä sättet att kolla elförbrukning är använda vår Sävel+ tjänster.

För mer information