Kontaktuppgifter

Helen Elnät

Telefonnummer
09 6171
Se på samtal priser

E-post
helen.sahkoverkko@helen.fi

Postaddress
00090 Helen

Besöksadress
Osmontie 38
00610 Helsinki

FO-nummer
2035428-7

Fakturering i Helen-koncernen

Kundtjänst

Telefonnummer
09 617 8090
Vardagar klockan 8–18

Se på samtal priser

Besöksadress
Elhuset 
Kampgränden 2

Helen Elnät på some 

    

Anslutningar

Telefonnummer
09 617 8086
Vardagar klockan 8–16

Skicka ett meddelande

Press och media

Telefonnummer för media

040 148 9064

På numret ovan svarar vi på frågor från media och förenar vid behov till en sakkunnig. Du kan också skicka e-post till viestintä@helen.fi.

Logotyper och bilder

Du kan ladda ner vår material, logotyper, och bilder.

Störningssituationer i elnätet

0800 180 808

Vi betjänar på numret ovan vid situationer som gäller störningar i elnätet. 

Dela: