Kontaktuppgifter

Helen Elnät

Telefonnummer
09 6171
Se på samtal priser

E-post
helen.sahkoverkko@helen.fi

Postaddress
00090 Helen

Besöksadress
Osmontie 38
00610 Helsinki

FO-nummer
2035428-7

Fakturering i Helen-koncernen

Supplier Code of Conduct

Kundtjänst

Telefonnummer
09 617 8090
Mån–fre klo 9–17​

Fakturerings telefontjänst
09 617 8040
Mån-fre 9-17​

Rådgivning om räkningar
09 617 8040
Mån-fre 9-17

På numret för rådgivning om räkningar kan du sköta ärenden som rör betalning av räkningar, framflyttning av betalningsdagen samt återinkoppling när strömmen varit frånkopplad på grund av obetalda elräkningar. Observera att det inte går att sköta avtalsärenden på numret för rådgivning om räkningar.

Se på samtal priser

Helen Elnät på some 

    

Anslutningar

Telefonnummer
09 617 8086
Vardagar klockan 8–16

Skicka ett meddelande

Dataskydd / GDPR

E-post
tietosuoja@helen.fi

Press och media

Telefonnummer för media

040 148 9064
(Vardagar klockan 9-16)

På numret ovan svarar vi på frågor från media och förenar vid behov till en sakkunnig. Du kan också skicka e-post till viestintä@helen.fi.

Logotyper och bilder

Du kan ladda ner vår material, logotyper, och bilder.

Störningssituationer i elnätet

0800 180 808

Vi betjänar på numret ovan vid situationer som gäller störningar i elnätet.