Fakturering i Helen-koncernen

Helen Elnät Ab tar endast emot nätfakturor. Om ni redan har möjlighet till nätfakturering ber vi er skicka fakturor till våra koncernbolag som nätfakturor genast från och med följande faktura.

Helen Elnät Ab nätfakturaadresser

Operatör är Basware, operatör-/förmedlarkod: BAWCFI22.

Helen Elnät Ab
FO-nummer 2035428-7
EDI-kod 003720354287

Omvänd momsskyldighet  

Helen Elnät säljer inte byggtjänster, så vi tillämpas inte omvänd momsskyldighet.

Nätfakturering

Om ni inte ännu har gått över till nätfakturering kan ni skicka nätfakturor via tjänsten Basware Supplier Portal. Detta förutsätter att ni har en internetförbindelse och registrerar er i tjänsten. Tjänsten är gratis.

Tjänsten riktar sig särskilt till små leverantörer som inte har ett eget faktureringssystem som möjliggör nätfakturering. Också banker, nätfakturaoperatörer och bokföringsbyråer erbjuder nätfakturering.

Registrera dig på Basware Supplier Portal 

Så används portalen (pdf)

I tekniska problem som gäller användningen av Supplier Portalen ber vi er direkt kontakta Basware som har hand om användarsupporten till våra kunder (nämn samarbetet med oss när ni kontaktar dem)

Förbindelsetjänster, avtalskunder (nätfakturatjänst, inskanningstjänst)

Telefon 0209 3410 030 (Baswares avtalskunder och partner) E-post: bc.helpdesk.fi@basware.com