Tillfällig anslutning

En tillfällig anslutning görs för en bestämd tid och i regel för två år i taget. En tillfällig anslutning är lämplig till exempel när det behövs el till en byggarbetsplats.

 Beställ tillfällig anslutningen

Beställning av tillfällig anslutning

1. Första gången du beställer en tillfällig anslutning ska du bekanta dig med prislistor.

2. Kontakta Helen Elnät Ab:s anslutningstjänst (ett meddelande eller tfn 09 617 8086) för att få reda på var den tillfälliga elanslutningen kan kopplas till nätet.

3. Beställ tillfällig elanslutning med det elektroniska beställningsformuläret (på finska). Ange i punkten Lisätietoja (Tilläggsinformation) om du inte har möjlighet att underteckna avtalet om anslutning till elnätet elektroniskt (med bankkoder). På basis av beställningen skickar vi ett avtal om anslutning till elnätet för undertecknande.

4. Efter att avtalet om anslutning till elnätet undertecknats ingår kunden ett avtal om köp av el från valfri elförsäljare.

5. Kundens elentreprenör bygger en tillfällig anslutningskabel enligt gällande standarder, i regel som luftledning, från den givna inkopplingspunkten till byggplatscentralen.

6. Kundens elentreprenör begär installation av mätare för byggplatscentralen (M2-mätarunderlag krävs) cirka en vecka före önskad inkopplingsdag (samtidigt får Helen Elnäts anslutningstjänst information om behovet att koppla anslutningskabeln). Observera att det måste finnas ett giltigt avtal om köp av el till objektet innan mätaren kan installeras.

7. Meddela Helen Elnäts anslutningstjänst (ett meddelande eller 09 617 8086) om behovet att avlägsna den tillfälliga anslutningen cirka en vecka före önskad urkoppling.