Småskalig produktion i elnätet

Med hjälp av anvisningarna går det smidigt och enkelt att ansluta en typgodkänd produktionsanläggning till nätet.

Ta reda på tillståndskraven

Innan du köper en småskalig produktionsanläggning ska du fråga byggnadstillsynsmyndigheten om du behöver bygglov och åtgärdstillstånd. Se också guide för småskaliga elproducenter (Motiva).

Lämna i dokument

Lämna in följande dokument till Helen Elnäts anslutningstjänster.

  • Anläggningstyp, nominell effekt och nominell ström
  • Uppgifter om anslutningsutrustning
  • Anläggningens skyddsinställningar
  • Uppgifter om hur ödrift förhindrats
  • Användningssätt

Rapportering document (på finska)

Teknisk bilaga (på finska)

 

Kontrollera vilka krav elnätet och elsäkerhetsbestämmelserna ställer

Kontakta Helen Elnät redan innan du köper en produktionsanläggning för att kontrollera att anläggningen uppfyller de krav elnätet och elsäkerhetsbestämmelserna ställer.

  • Kontakta anslutningstjänsten före köpbeslutet för att försäkra dig om att anläggningen är lämplig för anslutningsstället.
  • Utred vilken anläggning du tänker köpa och skicka uppgifterna via online form.
  • Anläggningen måste uppfylla de tekniska säkerhetskraven och får inte orsaka störningar för andra nätanvändare. Elproducenten är ersättningsskyldig om anläggningen orsakar andra nätanvändare skada.
  • Anläggningen måste anslutas till elnätet av en yrkeskunnig person med behöriga elinstallationstillstånd.