Så här ansluter du dig till elnätet

Vi sköter eldistributionen i Helsingfors. Läs nedan hur du ansluter dig till vårt säkra och pålitliga elnät.

Liity Helen Sähköverkkoon

Anslut dig till elnätet

Att bygga ett nytt hus eller arrangera ett evenemang är ett stort projekt där elektrifieringen är en väsentlig del. Elanslutningen levereras alltid av det lokala nätbolaget. Till Helen Elnät Ab:s distributionsnät kan fastigheter i Helsingfors ansluta sig, med undantag för de områden i Sibbo som inkorporerades 1.1.2009.

För en lyckad elektrifiering krävs god planering, fungerande utförande och rätt dimensionering av elanslutningen. Det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för elektrifieringen. Kontakta oss i god tid.

Hur går det till att ansluta sig till elnätet?

Yhteydenotto

1. Anvisningar

Vid anslutning till lågspänning är det bra att först läsa anvisningen för byggare (på finska) innan anslutningen beställs. För elplanerare och elentreprenörer är det bra att även läsa entreprenadanvisningarna.

Hankesuunnitelma

2. Planering 

Det lönar sig att inleda planeringen så fort bygglovshandlingarna är klara. Tänk också på att det ofta behövs el redan under de första etapperna av byggprojektet.

Sopimus

3 Anslutningsavtal

Innan byggnaden ansluts till elnätet måste du teckna ett anslutningsavtal. För avtalet behöver vi detaljerade uppgifter om objektets läge och huvudsäkringens storlek. Vid bestämmandet av anslutningens placering är det bra att ha tillgång till en situationsplan, eller i glesbygdsområden exempelvis till en kartkopia.

Mittarointi

4 Elanslutning

Med en elanslutning får du el för kontinuerligt bruk till ett bostadshus eller en affärsfastighet. För kortvariga elbehov erbjuder vi tjänsten el till byggare. Om du bygger ett enfamiljshus kan det vara ett alternativ att installera en normal elanslutning redan vid byggstarten. Vi levererar också el till evenemang i Helsingfors. Huvudsäkringens storlek bestäms av hur stor eleffekt du behöver. Beställ elanslutning via vår ärendetjänst.

Rakentaminen

5. Installation

För att dra el till en byggnad behövs det en elentreprenör som godkänts av TUKES och som bl.a. installerar anslutningskabeln i ett kabeldike och en mätarcentral på tomten. Elentreprenören beställer elmätaren till din förbrukningsplats.

Sopimus

6. Elförsäljningsavtal

För att elleveransen ska kunna påbörjas måste du ha ett elavtal med en elförsäljare som du själv väljer. När du tecknar ett elförsäljningsavtal träder också nättjänstavtalet med Helen Elnät i kraft.

Dela: