Följande av beställning

I tjänsten för följande av anslutningsbeställning kan företagskunder se i vilket skede beställningar befinner sig och vid behov komplettera uppgifterna.

Logga in på tjänsten för följande av anslutningsbeställning (på finska)

Företagskunder: Följ din beställning

I samband med beställningen har du fått ett användarnamn och ett lösenord skickat till din e-post.

När du loggat in ser du alla dina beställningar på första sidan. Välj den beställning du önskar. En del beställningar kräver också åtgärder från kundens sida. Komplettera din beställning och följ de olika etapperna på vägen mot den avtalade ibruktagningsdagen.

Om du har tappat bort ditt användarnamn eller lösenord vänligen kontakta Helen Elnäts anslutningstjänst, ett meddelande eller telefon 09 617 8086.