Anslut dig till elnätet

För att kunna ansluta en fastighet i Helsingfors till elnätet behövs ett anslutningsavtal. I anslutningsavtalet avtalas skriftligt om elöverföringsförbindelse. 

Beställ anslutningen

Beställ anslutning med formuläret (på finska). Du kan också teckna ett anslutningsavtal vid ett personligt besök på Helens kundtjänst på Kampgränden 2, 3:e våningen.

Meddela oss minst en månad i förväg när du önskar ta i bruk elanslutningen. 

Ändringar ska avtalas minst två veckor före överenskommet ibruktagningsdatum.

I regel kan endast en anslutning byggas till tomten. Undantag är tomter som delats genom ett inskrivet avtal om delad besittning eller ett långfristigt arrendeavtal.

Eventuella elproducerande anläggningar i fastigheten ska anmälas i enlighet med elentreprenadanvisningarna.

Ändra anslutningens ägare

Beställ anslutning