Sähköverkon kehitys

Helen Sähköverkko Oy:llä on yhteiskunnallinen vastuu siirtää sähköä ja liittää asiakkaita jakeluverkkoon Helsingissä. Väkiluvun kasvu, vilkas rakentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat vaikuttaneet merkittävästi sähkön käytön kehitykseen pääkaupungissa.  

Tutustu sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmaan

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa kerromme kuinka kehitämme sähköverkkoa seuraavan 10 vuoden aikana.

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma

Utveclingsplan för eldistributinsnätet på svenska

Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman asiakaskuulemisen tulokset

Muuttuva toimintaympäristö

Helen Sähköverkko Oy:n toimintaympäristöön vaikuttavat Helsingin kehittyminen, rakennuskannan tiivistyminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. 

Verkon kehittäminen

Helsingin sähköverkko on rakennettu suurkaupungin vaatimusten mukaisesti. Sähköverkon kehittämisessä huomioidaan pääkaupungin ominaispiirteet.  

Pitkän tähtäimen suunnitelma

Helen Sähköverkko Oy suunnittelee 450 M€ edestä investointeja vuosille 2022-2031. Investoinnit omalta osaltaan mahdollistavat kaupungin kehittymisen, uusien asuinalueiden rakentumisen ja energiamurroksen. 

Kehityshankkeet

Tutustu merkittävimpiin kehityshankkeisiimme.