Aikasiirto

Aikasiirtotuote on edullisin tuote sähkölämmittäjille. Aikasiirtotuotteella saat yöaikaan sähkösi halvemmalla. Mitä enemmän saat siirrettyä kulutustasi yöaikaan, sitä enemmän säästät.


Päiväsiirron hinta on voimassa kaikkina päivinä klo 7–22. Yösiirron hinta on voimassa muina aikoina. Noudatamme  Energiateollisuuden antamaa valtakunnallista suositusta aikajaon osalta.

Tehomaksun määräytymisperuste:

  • Tehomaksu määräytyy kuukausittain. Kuukauden kolmanneksi suurin tuntikohtainen kulutus määrittelee laskutettavan euromäärän.
  • Klo 22-07 välisenä aikana on käytössä alennettu tehomaksu. Yöajan tehosta huomioidaan laskutuksessa 80 %. Yöajan sähkönkäyttö säilyy edelleen edullisena.

Suurin sallittu pääsulakekoko on 3 x 80 A.

Aikasiirtotuotteen laskutamme kuukausittain.

 ALV 0%ALV 24%
Perusmaksu €/kk 14,11 17,50
Tehomaksu €/kW,1 kk 1,28 1,59
Päiväsiirto c/kWh 2,09 2,59
Yösiirto c/kWh 1,09 1,35

TEHOMAKSU

Tehomaksun avulla voidaan paremmin kohdistaa verkon kustannuksia niille sähkönkäyttäjille, jotka sähköverkon kapasiteettia käyttävät.

Sähköverkon kuluista jopa 75 % on kiinteitä kuluja. Ja tämän takia asiakkaan sähkölaskussa on kiinteitä komponentteja. Kiinteän perusmaksun sijaan on oikeudenmukaisempaa kattaa osa sähköverkon kiinteistä kustannuksista tehomaksun kautta. Tehomaksuun asiakas voi vaikuttaa, toisin kuin kiinteään perusmaksuun.

Perinteinen laskutus on perustunut kiinteään kuukausimaksuun ja siirretyn sähköenergian määrän tuntitason mittaamiseen (kWh). Tehomaksun myötä asiakasta laskutetaan kiinteän kuukausimaksun ja siirretyn sähkömäärän lisäksi myös käyttöpaikan kuluttaman sähkötehon (kW) perusteella.

Tehomaksua laskutetaan keskimääräisen tuntitehon (käytännössä sama asia kuin tuntikohtainen sähkönkulutus) perusteella.

Asiakkaan kulutustottumuksilla on vaikutusta tehomaksun suuruuteen. Mitä tasaisempaa asiakkaan sähkönkulutus on, sitä pienempi on kuukausittain maksettava tehomaksu.

Lisätietoa yösiirrosta

Yösiirron hinnoittelu alkaa klo 22. Asiakkaan lämmityskuormat ohjataan päälle klo 22 jälkeen. Helen Sähköverkko käyttää satunnaisviivettä lämmityksen ohjauksessa tasoittaakseen sähköverkon kuormitusta kantaverkkoyhtiö Fingridin antaman suosituksen mukaisesti. Lämmityskuorma kytkeytyy päälle satunnaisesti aikavälillä 22.00-23.00.