Verkko-omaisuuden hallinta

Sähköverkko-omaisuuden hallinta on verkkoyhtiön talouden yksi kulmakivistä. Hallinnan työkaluina on omaisuuden oikea-aikainen kunnossapito ja uudistus. Riskipohjainen verkko-omaisuuden elinkaarenhallinta perustuu kuntoindekseihin, kriittisyysluokituksiin, sensoritekniikkaan ja monitorointiin sekä kerätyn tiedon tehokkaaseen analysointiin. Selvitämme näiden eri osa-alueiden viimeisimpiä kehityksiä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Kaapelidiagnostiikka

Kaapelidiagnostiikassa (Smart cable guard) on kehityksen suunta enenevässä määrin kohti käytön aikaista on-line diagnostiikkaa. Helen Sähköverkossa testataan, miten käytönaikana voidaan mitata keskijännitekaapeleissa esiintyviä osittaispurkauksia.

Saatua mittausdataa analysoidaan kuormituksen, ajan ja syntyvien osittaispurkausten näennäisvarausten suhteen. Tällä tutkimuksella Helen Sähköverkossa etsitään innovatiivisia uusia ideoita ja toimintatapoja, jotka edistävät ja tukevat uusien tekniikoiden käyttöönottoa.

Käytönaikaisten kunnonvalvonnan diagnosoivien menetelmien käyttöönottaminen luo pohjan yhdessä hyvän verkostosuunnittelun ja hyvälaatuisten verkkokomponenttien käytön kanssa entistä paremmalle käyttövarmuudelle. Se antaa myös tietoa hyödynnettäväksi verkkokomponenttien elinkaaren hallintaan.

Kaapelidiagnostiikkaan liittyviä tutkimuksia

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Feasibility Experiences of On-line Partial Discharge Monitoring of Medium Voltage Cables in Helen Electricity Network Ltd.
Keränen, Hämäläinen, Vepsäläinen: The 11th International Conference on Power Quality and System Reliability, 2019.  

Condition assessment of medium voltage underground cables based on tangent delta and partial discharge measurements
Pakonen (Tampere University), Keränen (Helen Electricity Network Ltd.), Heinonen (Dekra International Ltd.), Verho (Tampere University). CIRED 2019. Paper 1866.
https://cired-repository.org/handle/20.500.12455/616

Mittaavan kunnossapidon hyödyntäminen keskijänniteverkon häiriöiden vähentämisessä ja elinkaarihallinnassa
Vepsäläinen, Jukka. Diplomityö. Aalto-yliopisto. 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13581

Päämuuntajat

Päämuuntajiin liittyviä tutkimuksia

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Recognizing the best way to utlilize power transformers' loss heat
Korhonen Emilia. Master Thesis. Lappeenranta University of Technology.

2016:
Tiedon hyödyntäminen sähköasemien elinkaarisuunnittelussa
Ruotsalainen, Jari. YAMK. Metropolia. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120719405

2014:
Dynamic Scenario Modelling in Electricity Distribution System Asset Management
Palola, Jussi. Doctoral Dissertation. Aalto University. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5539-8

Sähkömittarit

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Sähkömittareiden kuntoindeksi
IntelliNord, Tuhkanen
https://www.intellinord.com/intellinord-mind

Jaa: