Toimialayhteistyö

Helen Sähköverkon tavoitteena on edistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kansainvälisen ja kansallisen toiminnan kautta saamme innovatiivista tutkimussuuntaa koko sähköverkkoalan hyväksi. Helen Sähköverkko on aktiivinen tutkimus- ja kehitystoiminnan saralla toimialayhteistyössä, muiden muassa Cigressä, Ciredissä ja sähkötutkimuspoolissa.

Cigre

CIGRE (the Council on Large Electric Systems) on sähkövoimajärjestelmiin keskittyvä kansainvälinen voittoa tuottamaton järjestö. CIGRE:ssä asiantuntijat työskentelevät yhdessä parantaakseen sähköjärjestelmiä nyt ja tulevaisuudessa. CIGRE:llä on 16 tutkimuskomiteaa, joiden alaisten työryhmien työ sekä näiden tuottamat tutkimusraportit ovat keskeisiä järjestön toiminnassa. Joka toinen vuosi CIGRE järjestää yhteisen yleiskokouksen.

https://www.cigrefinland.fi/, https://www.cigre.org/

Cired

CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution, International Conference on Electricity Distribution) on kansainvälinen voittoa tuottamaton järjestö. Toiminnan keskiössä on joka toinen vuosi järjestettävä sähkönjakelualan konferenssi, jossa tutkijat, verkkoyhtiöt ja laitevalmistajat julkaisevat tutkimustyönsä tuloksia. Välivuosina CIRED järjestää pienimuotoisemman Workshopin.

http://www.cired.net/

Sähkötutkimuspooli

Sähkövoimatekniikan pooli koordinoi ja kehittää osapuolten hyväksi tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä rahoittaa osapuolten palvelevia tutkimuksia ja selvityksiä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja asiantuntijaorganisaatioissa. Näin edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja tulosten soveltamista kansallisesti. Kaikki SVK-poolin julkaisut ovat julkisia ja jaossa Energiateollisuuden sivujen kautta. Helen Sähköverkko osallistuu SVK-poolin toimintaan.

https://energia.fi/energiateollisuus_jarjestona/tutkimus/sahkotutkimuspooli

Sähkötutkimuspooli on yhdessä LUT-yliopiston kanssa tehnyt koko alan valvontamenetelmiä koskevan tutkimuksen: Sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan sääntely ja kehittäminen, 2020.

Jaa: