Asiakaskysely sähköautoilusta

Sähköjärjestelmän hallinnassa tarvitaan entistä enemmän joustavuutta sääriippuvan tuotannon lisääntyessä. Tutkimme sähköautoilun vaikutuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia jakeluverkon hallinnassa sekä asiakkaiden palveluiden suunnittelussa.

Osallistu kyselyyn

Asiakaskysely on osa diplomi-insinöörin tutkintoon sisältyvää opinnäytetyötä, jossa selvitämme mahdollisuuksia sähköautojen älykkään latauksen edistämiseksi Helen Sähköverkon verkkoalueella. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT osallistuu tutkimustyöhön opinnäytetyön ohjauksen ja tarkastamisen osalta.

Opinnäytetyö on suunniteltu valmistuvaksi vuoden 2022 aikana.

Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä ja se sisältää reilut 30 kohtaa, joiden vastaaminen kestää arvioilta 20–40 minuuttia. Kyselyn alussa kysytään vastaajan taustatiedot, joita hyödynnetään erilaisten vastaajaryhmien muodostamiseen. Vastaajaryhmiä koskevissa tuloksissa on aina vähintään viisi (5) vastaaja, jolloin yksittäisen vastaajan vastauksia ei voi tunnistaa. Kysymykset ovat pääasiassa monivalintakysymyksiä. Kysely on osa opinnäytetyötä, joka julkaistaan internetissä julkisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyössä kyselyn tulokset esiintyvät ainoastaan ryhmätasoisina vastauksina. Avoimia kommentteja ei julkaista tuloksissa ollenkaan.

Helen Sähköverkko kuuluu Helsingin kaupungin omistamaan Helen-konserniin. Helen Sähköverkko vastaa sähkönjakelusta Helsingin alueella noin 415 000 asiakkaalle. Asiakasmäärällä mitattuna Helen Sähköverkko on Suomen kolmanneksi suurin jakeluverkkoyhtiö. Sen toimintaa valvoo Energiavirasto. Jakeluverkkoyhtiön tehtävinä ovat alueensa sähköverkon operointi ja ylläpito, verkkopalvelun tuottaminen asiakkailleen sekä markkinapaikan tarjoaminen sähkömarkkinoille. Helen Sähköverkon toiminta keskittyy paikalliseen sähkönjakeluun.

Lisätietoja tutkimukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä voit lukea tutkimusrekisterin tietosuojaselosteesta.

Tutkimuksen yhteyshenkilö
Antti Raassina
antti.raassina@helen.fi

Helen Sähköverkko Oy
00090 HELEN