Läntinen bulevardikaupunki

Läntisen Bulevardikaupunkihankkeen edistämiseksi Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat käynnistäneet yhteistyön mahdollistamaan kaupungin kehitys ja hiilineutraali energiajärjestelmä.

Läntinen Bulevardikaupunki

Energiamurros synnyttää sähköverkon kehittämiselle suuria ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Lämmitysratkaisut sähköistyvät, kun siirrytään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Samaan aikaan Helsinki kehittyy ja kasvaa. Sähköverkkoa onkin järkevä kehittää kokonaisuutena, missä huomioidaan sähkönsiirron luotettavuus ja kustannustehokkuus.

Läntisen Bulevardikaupunkihankkeen myötä Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat käynnistäneet yhteistyön selvittääkseen kaikkia osapuolia eniten hyödyttävän ratkaisun.

Yhteistyö on edennyt vuoden 2020 lopulla sopimukseen suunnitteluvaiheen käynnistämisestä, joka tähtää siihen, että osapuolet muodostavat tarkemmat aikataulut, suunnitelmat ja kustannusarviot toteutukselle. Tavoitteena on, että investointipäätökset ja sopimus osapuolten kesken toteutuksesta voidaan tehdä vuoden 2022 loppupuolella.

Helen Sähköverkon osalta kokonaisuus pitää sisällään Pitäjänmäen sähköaseman siirron uudelle sijainnille sekä sähköasemaan liittyvien suurjännitteisten 110 kilovoltin avojohtojen osittaista kaapelointia maan alle Vihdintien Bulevardikaupungin kehittymisen mahdollistamiseksi. Avojohtojen kaapelointi puolestaan on mahdollista Fingridin laajentessa 400 kilovoltin verkkoa lähemmäksi Helsingin keskustaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä sähkönkulutuskeskittymä.

Toteutuksen aikataulu tarkentuu suunnitteluvaiheen yhteydessä. Alustavasti Pitäjänmäen sähköaseman siirto ja siihen liittyvät kaapelointiratkaisut tullaan toteuttamaan vuosina 2023 - 2028.

Jaa: