Läntinen bulevardikaupunki

Läntinen Bulevardikaupunki ja sähköverkon kehittäminen

Läntisen Bulevardikaupunkihankkeen edistämiseksi Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat käynnistäneet yhteistyön mahdollistamaan kaupungin kehitys ja hiilineutraali energiajärjestelmä.

Vihdintie.png

Käynnissä oleva energiamurros ja lämmitysratkaisuiden sähköistyminen synnyttää sähköverkon kehittämiselle suuria, mutta mielenkiintoisia haasteita.

Sähköverkkoa on järkevä kehittää kokonaisuutena, missä huomioidaan sähkönsiirron luotettavuus ja kustannustehokkuus. Läntisen Bulevardikaupunkihankkeen edistäminen oli lähtökohta sille, että Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko käynnistivät yhteistyön selvittääkseen kaikkia osapuolia eniten hyödyttävän ratkaisun.

Yhteistyö eteni vuoden 2020 lopulla sopimukseen suunnitteluvaiheen käynnistämisestä, joka tähtää siihen, että osapuolet muodostavat tarkemmat aikataulut, suunnitelmat ja kustannusarviot toteutukselle. Tavoitteena on, että investointipäätökset ja sopimus osapuolten kesken toteutuksesta voidaan tehdä vuoden 2022 loppupuolella.

Helen Sähköverkon osalta kokonaisuus pitää sisällään Pitäjänmäen sähköaseman siirron uudelle sijainnille sekä sähköasemaan liittyvien suurjännitteisten 110 kilovoltin avojohtojen osittaista kaapelointia maan alle Vihdintien Bulevardikaupungin kehittymisen mahdollistamiseksi. Avojohtojen kaapelointi puolestaan on mahdollista Fingridin laajentaessa 400 kilovoltin verkkoa lähemmäksi Helsingin keskustaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä sähkönkulutuskeskittymä.

Toteutuksen aikataulu tarkentuu suunnitteluvaiheen yhteydessä. Alustavasti Pitäjänmäen sähköaseman siirto ja siihen liittyvät kaapelointiratkaisut tullaan toteuttamaan vuosina 2023 - 2028.

Mediatiedote projektista 15.9.2021

Linkkejä:
Läntinen bulevardikaupunki | Uutta Helsinkiä (uuttahelsinkia.fi)
Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys - Fingrid

Jaa: