Läntinen Bulevardikaupunki ja sähköverkon kehittäminen

Läntisen bulevardikaupungin edistämiseksi Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko ovat käynnistäneet yhteistyön mahdollistamaan kaupungin kehitys ja hiilineutraali energiajärjestelmä.

Käynnissä oleva energiamurros ja lämmitysratkaisuiden sähköistyminen synnyttää sähköverkon kehittämiselle suuria, mutta mielenkiintoisia haasteita.

Sähköverkkoa on järkevä kehittää kokonaisuutena, missä huomioidaan sähkönsiirron luotettavuus ja kustannustehokkuus. Läntisen Bulevardikaupunkihankkeen edistäminen oli lähtökohta sille, että Helsingin kaupunki, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Helen Sähköverkko käynnistivät yhteistyön selvittääkseen kaikkia osapuolia eniten hyödyttävän ratkaisun.

Yhteistyö eteni vuoden 2020 lopulla sopimukseen suunnitteluvaiheen käynnistämisestä, joka tähtää siihen, että osapuolet muodostavat tarkemmat aikataulut, suunnitelmat ja kustannusarviot toteutukselle.

Helen Sähköverkon osalta kokonaisuus pitää sisällään Pitäjänmäen sähköaseman siirron uudelle sijainnille sekä sähköasemaan liittyvien suurjännitteisten 110 kilovoltin avojohtojen osittaista kaapelointia maan alle Läntisen bulevardikaupungin kehittymisen mahdollistamiseksi. Avojohtojen kaapelointi puolestaan on mahdollista Fingridin laajentaessa 400 kilovoltin verkkoa lähemmäksi Helsingin keskustaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä sähkönkulutuskeskittymä.

Toteutuksen aikataulu tarkentuu suunnitteluvaiheen yhteydessä. Alustavasti Pitäjänmäen sähköaseman siirto ja siihen liittyvät kaapelointiratkaisut tullaan toteuttamaan vuosina 2024–2029.

 

Suunnittelu 2020–2023 Sopimus 2023 Toteutus 2024–2029
 • Pitäjänmäen sähköaseman sijoitus
 • Pitäjänmäen sähköaseman tekninen suunnittelu
 • 110 kV kaapelointilaajuuden selvitys
 • 110 kV kaapeleiden reittisuunnittelu
 • 110 kV kaapeleiden tekninen suunnittelu
 • Viikinmäen 400/110 kV liityntäratkaisut
 • Investointipäätös
 • Rakentamissopimus Helsingin kaupungin ja Helen Sähköverkon välillä
 • Pitäjänmäen uuden sähköaseman rakentaminen
 • 110 kV avojohtojen osittainen kaapelointi Meilahden, Kannelmäen ja Viikinmäen suuntaan
 • Viikinmäen 400/110 kV liittymisen toteutuminen

Pitäjänmäen sähköasema

Pitäjänmäen sähköasema on sähkönsiirtoverkon kannalta merkittävä solmupisteasema ja lisäksi se sisältää kaksi erillistä jakelusähköasemaa. Pitäjänmäen sähköasema on yksi Helen Sähköverkon isoimmista sähköasemista.

Havainnekuvat Pitäjänmäen uudesta sähköasemasta

110 kV avojohtojen kaapelointi

Helen Sähköverkko suunnittelee nykyisten avojohtojen osittaista kaapelointia tulevan Läntisen bulevardin alueelta. Suunnittelun yhteydessä tarkentuu kaapeloitava osuus Kannelmäen, Viikinmäen ja Meilahden sähköasemien suuntaan. Pitäjänmäen ja Meilahden välinen 110 kV avojohto on suunnitteilla kaapeloida Pitäjänmäestä Korppaanpuistoon saakka, minne on suunnitteilla maisemapylväs.

Havainnekuva Korppaanpuiston maisemapylväästä

Yhteystiedot:

Rakennuttaja: Helen Sähköverkko Oy

Markus Parviainen
- ohjelmajohtaja
- 040 334 6579

Reetta Ahola
- projektipäällikkö (Pitäjänmäen sähköasema)
- 050 389 9697

Juha Joutsen
- projektipäällikkö (110 kV kaapeloinnit)
- 050 501 4651

Sähköpostiosoitteet muodossa (etunimi.sukunimi@helen.fi)

Mediatiedote projektista 29.5.2023

Linkkejä:
Läntinen bulevardikaupunki | Uutta Helsinkiä (uuttahelsinkia.fi)
Helsingin 400 kilovoltin kaapeliyhteys - Fingrid