Katsaus vuoteen 2017

Sähkönkulutus säilyi samana

Helsingin asukasluku kasvaa ja rakentaminen on vilkasta. Helsingin sähkönkulutuksessa tämä ei kuitenkaan näy, asiakkaiden sähkönkäyttö säilyi vuonna 2017 samalla tasolla kuin edellisinäkin vuosina.

Pientuottajien lukumäärä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2017 lopussa Helsingissä oli kaksisataa sähkön pientuottajaa, joiden 13 000 aurinkopaneelia tuottivat aurinkoisena kesäpäivänä puhdasta aurinkoenergiaa 3 200 kWp:n teholla.

Sähköverkon luotettavuus erinomainen

Sähkökatkot ovat Helsingissä harvinaisia ja jäävät lyhyiksi. Viime vuonna asiakaskohtainen keskimääräinen keskeytysaika oli 3,3 minuuttia. Käytännössä helsinkiläinen kokee kerran kymmenessä vuodessa yhden puolen tunnin pituisen sähkönjakelun keskeytyksen.

Otavamedian aurinkopaneelit

Muuntamo

Luotettavuuteen panostuksia

Vuosikymmenten määrätietoisen investointien tuloksena sähköverkkomme on säävarma, sillä käytännössä kaikki myrskytuulille alttiit jakeluverkon johdot on kaapeloitu.

Automaatiota lisäämällä on sähkönjakelun luotettavuutta saatu edelleen parannettua merkittävästi.  Automaation avulla vikapaikka voidaan eristää ja etäkytkennöin palauttaa sähköt asiakkaille hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja.

Vaikka sähkökatkokset ovatkin Helsingissä harvinaisia, toteutamme vuosittain lukuisia häiriötilanteiden hallintaharjoituksia ja ylläpidämme korkeaa varautumistasoa.

Sähköverkkoa uusittiin eri puolilla kaupunkia

Helsingin sähköverkon pituus on lähes 6200 km. Viime vuonna uusittiin 1950-1970-luvuilla rakennettua kaapeliverkkoa eri puolilla Helsinkiä, työmaitamme näkyi mm. Punavuoressa, Eirassa, Ullanlinnassa ja Kalliossa. Uutta jakeluverkkoa rakennettiin Kalasatamassa. 

Investointeja jakeluverkkoon

Kalasatama

Kalasatamaan uusi sähköasema

Helsingin Kalasatama kasvaa ja kehittyy vauhdikkaasti. Uuteen kaupunginosaan valmistui oma sähköasema, joka huolehtii alueella huippuluokan sähkönjakelusta ja varmistaa omalta osaltaan Kalasataman kehittymisen Helsingin näyteikkunaksi.

Sähköasema on kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla arvokkaan kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä, mikä on huomioitu sähköasemarakennuksen arkkitehtuurissa. Sähköasemaa tulee loppuvaiheessa kiertämään graffitiaita, ja rakennuksen osalta on panostettu ulkonäköön korkeatasoisilla betoni- ja metallirakenteilla. Sähköasema otettiin käyttöön syksyllä 2017.

Katukuvaan lisää taidetta

Elävöitimme Helsingin kaupunkitilaa tuomalla taidetta sähkökaappeihin ja muuntamoihin eri puolilla kaupunkia. Helsingissä on 7500 sähkönjakokaappia, joista 320 on maisemoitu erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Jakokaappien ja muuntamoiden maisemoinnilla haluamme piristää katukuvaa, tuoda iloa kaupunkilaisille sekä ehkäistä kaappeihin tulevia töhryjä.

Kohti älyverkkoa

Sähkömarkkinoiden tulevaisuuden haasteet vaativat älykkyyttä sähköverkolta. Olemme mukana Työ- ja elinkeinoministeriön perustamassa työryhmässä, missä hahmotellaan tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa. Älyverkkotyöryhmä julkisti väliraporttinsa lokakuussa 2017. Ensimmäisen vuoden työssä on ollut keskeisenä kysymyksenä eri toimijoiden roolit kysyntäjouston toteuttamisessa. Työryhmän mukaan sähkönkulutuksen ohjaaminen on kilpailtua liiketoimintaa ja jakeluverkkoyhtiöt luopuvat laadittavan suunnitelman mukaan omista ohjauksistaan. Työryhmä on käsitellyt myös asiakkaita ohjaavia kustannustekijöitä kuten tehopohjaista siirtohinnoittelua ja sähköveromalleja.

Helsingin työväenopiston maalama sähkökaappi.

Jaa: