Katsaus vuoteen 2016

Sähkönkulutus kääntyi kasvuun

Sähkön kulutus kasvoi pitkästä aikaa Helsingissä, viime vuonna kasvua oli noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden taantuma ja energian tehokkaampi käyttö on pitänyt sähkönkulutuksen Helsingissä suhteellisen tasaisena lähes kymmenen vuotta.

Pientuottajien lukumäärä tuplaantui. Vuoden 2016 lopussa Helsingissä oli sata sähkön pientuottajaa, jotka tuottavat aurinkoisena kesäpäivänä puhdasta aurinkoenergiaa 1 700 kWp:n teholla.

Sähköverkon luotettavuus ennätystasolla

Viime vuosi jää Helsingissä sähkön osalta historiaan: koskaan aikaisemmin ei pääkaupungissa ole ollut näin vähän sähkökatkoja. Sähkökatkot ovat harvinaisia ja jäävät hyvin lyhyiksi.

Viime vuonna asiakaskohtainen keskimääräinen keskeytysaika oli alle 2 minuuttia, ja viiden vuoden keskiarvo jää alle 3 minuuttiin. Käytännössä helsinkiläinen kokee kerran kymmenessä vuodessa yhden puolen tunnin pituisen sähkönjakelun keskeytyksen.

Otavamedian aurinkopaneelit

Muuntamo

Luotettavuuteen panostuksia

Vuosikymmenten määrätietoisen investointien tuloksena sähköverkkomme on säävarma, sillä käytännössä kaikki myrskytuulille alttiit jakeluverkon johdot on kaapeloitu.

Automaatiota lisäämällä on sähkönjakelun luotettavuutta saatu edelleen parannettua merkittävästi.  Automaation avulla vikapaikka voidaan eristää ja etäkytkennöin palauttaa sähköt asiakkaille hyvinkin nopeasti. Helen Sähköverkko on edelläkävijä muuntamoautomaatiossa, jonka merkitys jakeluverkon hallinnassa kasvaa, kun halutaan oleellisesti lyhentää sähkökatkoja. Viime vuonna teimme jatkosopimuksen 150 muuntamon automatisoinnista.

Vaikka sähkökatkokset ovatkin Helsingissä harvinaisia, toteutamme vuosittain lukuisia häiriötilanteiden hallintaharjoituksia ja ylläpidämme korkeaa varautumistasoa.

Sähköverkkoa uusittiin eri puolilla kaupunkia

Sähkönjakeluverkkoa rakennettiin eri puolilla Helsinkiä. Viime vuonna uusittiin 1960-1970-luvuilla rakennettua kaapeliverkkoa eri puolilla Helsinkiä, muun muassa Esplanadeilla ja niiden lähikaduilla sekä Hietalahdenrannan ja Tyynenmerenkadun ympäristöissä. Uutta jakeluverkkoa rakennettiin Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa. Helsingin sähköverkon pituus on lähes 6200 km, ja kaikki myrskytuulille alttiit johdot kulkevat säävarmasti maan alla, usein myös vilkkaasti liikennöityjen katujen alla.

Kohti älyverkkoa

Pohjoismaiden suurin sähkövarasto Suvilahdessa otettiin virallisesti käyttöön 1.8.2016. Sähkövarasto on teholtaan 1,2 megawattia ja kapasiteetiltaan 600 kilowattituntia. Helen Sähköverkko on tutkimushankkeessa mukana yhteistyössä Helen Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa.
Sähkömarkkinoiden tulevaisuuden haasteet vaativat älykkyyttä sähköverkolta. Olemmekin mukana Työ- ja elinkeinoministeriön perustamassa työryhmässä, missä hahmotellaan tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa. Haluamme kehittää sähkömarkkinoita aktiivisempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Työryhmän ensi vaiheen tuloksia julkaistaan syksyllä 2017.

Investointeja jakeluverkkoon

Viikinmaen sahkoasema

Kalasatama

Kolmas vahva yhteys kantakaupunkiin

Viime vuonna otettiin käyttöön kolmas vahva sähkön siirtoyhteys kantakaupunkiin. 110 kilovoltin kaksoismaakaapeliyhteydellä Suvilahti-Viikinmäki varmistetaan riittävä sähkönsiirto kantakaupunkiin, myös erilaisten huolto- ym- töiden aikana. Uusi yhteys otettiin käyttöön loppuvuodesta 2016.

Kalasatamaan uusi sähköasema

Kalasatamaan on rakentumassa uusi sähköasema, joka vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua vastaamaan kasvanutta tarvetta. Kalasataman, Sörnäistenniemen ja Sompasaaren alueella kaupunki kehittyy ja sähkönkulutus alueella kasvaa.

Sähköasema on kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla arvokkaan kulttuuriympäristön välittömässä läheisyydessä, mikä on huomioitu sähköasemarakennuksen arkkitehtuurissa. Sähköasemaa tulee loppuvaiheessa kiertämään graffitiaita, ja rakennuksen osalta on panostettu ulkonäköön korkeatasoisilla betoni- ja metallirakenteilla. Sähköasema otetaan käyttöön syksyllä 2017.

Katukuvaan lisää taidetta

Elävöitimme Helsingin kaupunkitilaa tuomalla taidetta sähkökaappeihin ja muuntamoihin eri puolilla kaupunkia. Helsingissä on 7500 sähkönjakokaappia, joista 250 on maisemoitu erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Jakokaappien ja muuntamoiden maisemoinnilla haluamme piristää katukuvaa, tuoda iloa kaupunkilaisille sekä ehkäistä kaappeihin tulevia töhryjä.

Asiakkaat tyytyväisiä sähköverkon palveluun

Helsinkiläiset ovat entistä tyytyväisempiä Helen Sähköverkon toimintaan. Sekä asiakastyytyväisyys että imago ovat nousseet kahden vuoden takaa.

Osallistuimme toimialan yhteiseen asiakastyytyväisyystutkimukseen syksyllä 2016. Sijoituimme tiukassa kilpailussa neljänneksi parhaaksi sähköverkkoyhtiöksi. Asiakkaat arvostavat erityisesti sähköverkon luotettavuutta ja hyvää palvelua. Asiakastutkimusten avulla parannamme palvelutasoamme.

Helsingin työväenopiston maalama sähkökaappi.

Helen Sahkoverkko

Uusia asiakaspalvelukanavia

Sähkönmyynti ja sähkönsiirto ovat eriytettyä liiketoimintaa ja niistä vastaavat Helen-konsernissa eri yhtiöt. Viime vuonna teimme paljon muutoksia, jotta tämä näkyy myös asiakkaillemme. Helen Sähköverkon asiakkaille avattiin erillinen asiakaspalvelunumero ja nettisivut. Sosiaalisessa mediassa aktivoiduimme myös. Voit seurata meitä Twitterissä ja Instagramissa!

Tummansininen ulkoasu kertoo osaltaan sen, että asiakas on tekemisissä sähköverkkoyhtiön kanssa.

Jaa: