Avainluvut

Helen Sähköverkko Oy:n avainluvut vuodelta 2016.

 

2016

2015

Liikevaihto, milj. euroa

107,6

97,2

Liikevoitto, milj. euroa

20,2

15,1

Liikevoitto, %

18,8

15,6

Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa

11,2

7,9

Investoinnit, milj. euroa

33,2

37,4

Omavaraisuusaste, %

41,8

41,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

4,4

3,3

Henkilöstö 31.12.2016

105

105

Taseen loppusumma, milj. euroa

482,1

477,9

Helen Sahkoverkko