Energy transition

In energy transition, solar and wind power production and transitions between various energy forms increase. Furthermore, the recovery of waste heat is developed and energy efficiency remains as an important theme. The energy transition has its significant impacts on the business environment of the distribution system operators and the various sectors of distribution system operations. We monitor, analyse and develop our operations, contributing to the implementation of the energy transition.

 

Studies related to energy transition

You can change the question with arrow keys and open and close the answer with space key.

2018:
Älykäs kaupunkienergia
Älykäs kaupunkienergia -raportin tavoitteena on kuvata, miten ilmastoneutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti osallistamalla asiakkaita, samalla säilyttäen energian hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta.

2017-2019:
FinSolar – taloyhtiöhanke aurinkosähkön hyödyntämiseen 
FinSolarin taloyhtiökokeilun hankekuvaus

2017:
Pientuotantokohteiden hallinnointi sähköverkkoyhtiössä
Honkanen, Petri. YAMK. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu