Development of the electricity network

With the constantly increasing density of the urban structure in Helsinki, the electricity system also needs compact network and technology solutions. A high-voltage distribution network is built as a cable network. We are clarifying system-technical issues as a basis for implementation planning. The level of our excellent security of supply must be retained in the development.

Security of supply

The key figures of the security of supply in Helsinki are outstanding in a global context. The average duration of interruptions in electricity distribution (SAIDI) per year in Helsinki has settled at a few minutes. On average, a customer has a power cut lasting 30 minutes every ten years.  

Achieving this kind of a security of supply is a result of decades of research and development work and systematic investment and development solutions built on that work.  

Studies related to the security of electricity supply

You can change the question with arrow keys and open and close the answer with space key.

2019: Helen Electricity Network takes action to improve the Reliability of the Medium Voltage Distribution Network
Siirto, Vepsäläinen, Hämäläinen, Loukkalahti. Transmission and Distribution World Magazine, March 2019.
https://www.tdworld.com/test-and-measurement/article/20972389/helsinki-restores-high-reliability

2018: Cired working group: Resilience of distribution grids.
Final Report 31.5.2018
http://www.cired.net/files/download/204

2017:
Helen Electricity Network Ltd’s Process Towards High Level of Supply Reliability
Loukkalahti, Heine, Hyvärinen, Siirto. CIRED 2017 / IET Journals. 
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.1037

Improving reliability by focusing on the quality and condition of medium-voltage cables and cable accessories
Siirto, Vepsäläinen, Hämäläinen, Loukkalahti. CIRED 2017 / IET Journals. 
http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/oap-cired.2017.1104

2016:
Distribution Automation and Self-Healing Urban Medium Voltage Networks. Doctoral dissertation
Siirto, Osmo. Aalto University. 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23027

Improving reliability in an urban network
Siirto, Hyvärinen, Loukkalahti, Hämäläinen, Lehtonen. Electric Power Systems Research, vol. 120.

Optimal Distribution Network Automation Considering Earth Fault Events
Siirto, Safdarian, Lehtonen, Fotuhi-Firuzabad. IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 6, no. 2.

Planning of system engineering

The high-voltage distribution network in Helsinki is subject to a significant need for change. This is partly due to the closer urban structure, the significant changes taking place in the heat and electricity production in the area and a change in the way customers are using electricity.  

This trend requires system-level planning of the electricity network concerning the techno-economic management of both active and reactive power.  

Studies related to planning of system engineering

You can change the question with arrow keys and open and close the answer with space key.

Is the cybersecurity standard IEC 62443 applicable to distribution substations?
Rintala, Loukkalahti, Musunuri, Haapaniemi, Hampel CIRED 2023

Analysis of Changing Consumer Reactive Power Patterns in Distribution Grids
Pihkala, Takala, Heine. The 11th International Conference on Power Quality and System Reliability 2019.  

Control of Reactive Power in Electricity Distribution Companies
Takala, Pihkala, Heine. CIRED 2019. Paper 1448.
https://cired-repository.org/handle/20.500.12455/412

Loistehon kaupallinen hallinta jakeluverkkoyhtiössä
Takala, Suvi. Diplomityö. Aalto - yliopisto.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201812146473

The Importance of Realistic Load Modeling in Power System Harmonic Resonance Analysis
Pihkala, Heine (Helen Electricity Network Ltd.); Sousa, (ABB Finland). PSCC 2018.

Jännitteensäädön ja loistehon hallinnan kokonaiskuva
Hautere, Tuominen, Repo (Tampereen teknillinen yliopisto).
https://energia.fi/files/2373/Jannitteensaadon_ja_loistehon_hallinnan_kokonaiskuva_-raportti_2018.pdf

Block-Layer Reliability Method for Distribution Systems under Various Operating Scenarios
Sousa, Humayun, Pihkala, Millar, Lehtonen. IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 2.

Reliability aspects of network planning for meshed subtransmission networks
Sousa, Bruno. Doctoral thesis. Aalto University. 
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18504

Impact of primary substation and HV faults on suburban MV network topology and total costs
Millar, Sousa, Pihkala, Lehtonen, Saarijärvi. POWERENG 2015. Latvia.

Sensitivity and viability analyses of overhead and underground meshed subtransmission networks
Sousa, Pihkala, Lehtonen. International Review of Electrical Engineering, volume 10, issue 2.

Layered reliability assessment of a typical Finnish medium voltage network under multiple weather and load scenarios
Sousa, Millar, Pihkala, Lehtonen. CIRED 2015. France.

Development of the planning and use of the distribution network

Studies related to the development of the planning and use of the distribution network

You can change the question with arrow keys and open and close the answer with space key.

Useampi sähköliittymä kiinteistölle
Laakkonen, Toni. Insinöörityö. Lapin AMK.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305088403

Developing low-voltage operational functionalities
Haapamäki, Loukkalahti, Kuokkanen, Nousiainen, Heine, Lehtonen CIRED 2023

Pienjänniteverkon hallinnan tavoitetila kaupunkiverkkoyhtiössä
Haapamäki, Mikko. Diplomityö. Aalto-yliopisto.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202212187087

Urban Energy Transition and Heating of Apartment Buildings
Lepistö, Heine, Lundell, Järventausta, Repo. EEM 2022.

Maalämpökerrostalojen verkostovaikutukset 
Lundell, Miika. Diplomityö. Tampereen yliopisto. 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202111258676

Prediction of primary substation demands with EV charging in urban city environment: Case study Helsinki.  
Lepistö, Heine. Cired2021 conference. 

Grid impact of heat pump integration in the residential sector 
Belonogova, Honkapuro, Partanen, Heine, Lepistö, Virtanen, Manner. Cired2021 conference. 

Sähköverkkosuunnitteluprosessin käynnistäminen kumppanuusmallissa 
Järvinen, Samuel. YAMK-työ. Metropolia Ammattikorkeakoulu.  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077646 

Maakaapeliverkon maasulkuvirran kompensointimenetelmien kehittäminen
Tampereen yliopisto, ST-pooli
https://energia.fi/julkaisut/materiaalipankki/maakaapeliverkon_maasulkuvirran_kompensointimenetelmien_kehittaminen_-_sahkotutkimuspoolin_julkaisu.html#material-view

Etäluettavien mittarien hyödyntäminen Helen Sähköverkon käytöntukijärjestelmässä
Vuorinen, Jussi. Diplomi-insinööri. Tampereen yliopisto.

Development of electricity distribution control center dispatcher training (in Finnish)
Holopainen, Pekka. Diplomi-insinööri. Aalto-yliopisto.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202005243246

Urban MV Distribution Network Planning under a Complete Back-up Regime
Püvi, Millar, Saarijärvi, Anttila, Lepistö, Loukkalahti, Hayami, Arbelot, Klein, Lehtonen. Cired 2020 Berlin Workshop.

Ostopalvelustrategian ja sopimustenhallinnan kehittäminen
Patjas, Oskari. Insinööri YAMK. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120223998

Kaupunkisähköverkkoyhtiön optimaalinen muuntamoratkaisu
Kylmäniemi, Joona. Insinööri. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202002102223

Regularly optimized medium voltage network as a target for planners: A case of Helsinki city.
Lepistö. CIRED 2019. Paper 1010.
https://cired-repository.org/handle/20.500.12455/243  

Varayhteyksien ylläpitomaksujen hinnoittelu.
Tauriainen, Jukka: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikka.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019053013407  

Keski- ja pienjänniteverkon suunnitteluohjeen laatiminen.
Hyvönen, Eemeli: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sähkötekniikka.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052511895  

Sähköasemien ja suurjännitteisen jakeluverkon vikojen hallinta.
Hämäläinen, Niki: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Sähkö- ja automaatiotekniikka.

2018:
Työmaahallinnan kehittäminen mobiilisovelluksen avulla
Kivisoja, Tommi. YAMK. Metropolia
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802092262

2017:
Kaupunkikeskijänniteverkon optimointi
Lepistö, Juhani. Diplomityö. Aalto - yliopisto.
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26150

Sähköliittymien hinnoittelu
Nätynki, Antti. Insinöörityö. Metropolia. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602011803

Sähköverkkosuunnittelun teknis-taloudelliset vertailumahdollisuudet tietojärjestelmien avulla
Järvinen, Samuel. Insinöörityö. Metropolia. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201601111207

Kaupunkiverkon keskijännitekaapeleiden kuormitettavuus
Holopainen, Pekka. Insinöörityö. Metropolia. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602041904

Smart grid technology

Development of new technologies for the management of fault situations in the electricity network and distributed production is important in a production environment change where distributed production and underground cabling are increasing.

Studies related to the smart grid technology

You can change the question with arrow keys and open and close the answer with space key.

2019:
Mittaustiedonhallinta Datahub-käyttöönoton jälkeen
Kuorikoski, Joonatan. Insinööri YAMK. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120524743

Electricity Meter Accuracy Monitoring Enabled by ADI mSure Technology, One Year Update
Nousiainen, Lohvansuu, Lath. European Utility Week 2019.

VINPOWER – Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen
https://www.univaasa.fi/fi/sites/vinpowertyopajat/tulosaineisto/

2018:
Digitalization in Power Distribution Systems; the Kalasatama Smart Grid Project.
Loukkalahti (Helen Electricity Network Ltd.), Sousa, (ABB, Finland), Celko, (ABB, Chech Republic), Majer, (ABB, Chech Republic). CIGRE 2018, B5-204.

2017:
Protect-DG Loppuraportti
Kauhaniemi, Kumpulainen, Farughian, Mekkanen, Memon, Palizban, Voima (Vaasan yliopisto), Pinomaa, Poluektov, Romanenko, Kosonen, Ahola (Lappeenrannan teknillinen yliopisto).
https://www.univaasa.fi/fi/research/groups/ses/projects/protectdg_loppuraportti/protect-dg_loppuraportti.pdf

Development of activities

You can change the question with arrow keys and open and close the answer with space key.

Opas erinomaiseen digitaaliseen sisällöntuotantoon sähköverkkoyhtiölle
Antturi, Inez. Haaga-Helia, Liiketalouden tradenomitutkinto.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051911998

Corporate carbon footprint assessment and development for a distribution system operator
Viiala, Topias. Diplomityö. LUT-yliopisto.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061656265

Puheanalytiikka teknisen asiakaspalvelun kehittäjänä
Raassina. Julkinen raportti.

The Impacts of the Operating Conditions and Energy Transition in the Regulation of the Electricity Distribution Networks
Virtanen, Siirto, Honkapuro. EEM 2022.

Ympäristöolosuhteiden ja energiamurroksen huomioiminen sähköverkkoliiketoiminnan valvonnassa
Virtanen, Lauri. Diplomityö. LUT-yliopisto.
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021101951592