Tietoa sähköpulasta

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön tuotanto ja tuonti ulkomailta eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkäyttöä joudutaan hetkellisesti rajoittamaan huolellisesti suunnitelluin kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatkoja kierrätetään noin kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpula on päättynyt. 

Mahdolliseen sähköpulaan on varauduttu valtakunnallisesti, ja siihen liittyvät toimintamallit on hyvin suunniteltu ja harjoiteltu.

Valtakunnallisesta sähkön tehotasapainosta ja operatiivisestä johtamisesta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Ennen kuin kiertävät sähkökatkot otetaan käyttöön, Fingridillä on useita toimia tilanteen ratkaisemiseksi. Vasta viimeisimpänä keinona otetaan käyttöön alueelliset kiertävät sähkökatkot.

Sähköpulasta aiheutuva katko vaikuttaa sekä sähkön että lämmön saantiin.

Sähköpulassa Helen Sähköverkko toteuttaa Fingridin pyynnöstä sähkönkäytön rajoitukset varautumissuunnitelmansa mukaisesti. Sähkökatkot eivät kohdistu yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin, kuten sairaaloihin ja pelastuslaitoksiin. Asuminen ei ole yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä.