Hae Helen Sähkönverkon uutisia

2022

Sähköverkkoa kehitetään asiakkaiden kanssa

Helen Sähköverkko Oy on julkaissut jakeluverkon kehittämissuunnitelman 2022. Asiakkailla on mahdollisuus kommentoida kehittämissuunnitelmaa toukokuun ajan. Tämä on ensimmäinen kerta Helen Sähköverkolla, kun asiakkailla on mahdollisuus osallistua

11.05.2022

Ilmoitus datahubin tuomista muutoksista tietosuojaselosteeseen

Olemme päivittäneet tietosuojaselostettamme. Jatkossa sähkömarkkinoiden tietojenvaihto tapahtuu sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikön eli datahubin kautta. Tiedonvaihtotavan muutos ei vaikuta käsiteltäviin tietoihin ja jatkossakin

28.01.2022